İletişim Lisans Programı

Senaryo Yazarlığı(COM345)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM345 Senaryo Yazarlığı 5 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Vildan MAHMUTOĞLU vmahmutoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, senaryo yazarlığı ile ilgili temel kuramsal
bilgileri edinecektir. Görsel anlatım tekniğinin iç dinamiğini
oluşturan yapıyı kavrayacaktır.
İçerik Senaryoda dramatik yapının aşamaları olan konu,önerme, sinopsis
ve tretmanın nasıl oluşturulduğu işlenir. Ayrıca karakter yaratımı da
detaylı bir biçimde ele alınır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Senaryo yazarlığı ile ilgili temel kavramları öğrenmiş olur.
- Dünya ve Türk sinemasının önemli filmlerinin senaryolarının
neden başarılı olduğunu analiz eder.
- Görsel bir metin yazmanın temel unsurlarını öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Uygulama
Kaynaklar R. Giddens, K. Suby, c. Wensley, Screening The Novel: The Theory
and Practice of Literary Dramatization, Hampshire, MacMillan,
1990
Z. Çetin Erus, Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar, Es,
İstanbul, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Senaryonun bir metin olarak özellikleri – görsel
2 Senaryo ve dramatik yapı
3 Senaryo yazarlığında konu, tema, önerme
4 Senaryo yazım aşamaları I: sinopsis (film öyküsü)
5 Senaryo yazım aşamaları II- tretman (film özeti)
6 Senaryo yazarlığında görsel anlatım – ses ögesininkullanılışı (müzik, efekt)
7 Klasik dramatik yapının oluşturulması
8 Senaryo yazımında karakter, karakterin geliştirilmesi, karakterde değişme
9 Senaryo yazarlığında geçiş yöntemlerinin kullanılması
10 Senaryo yazarlığı ve edebiyat uyarlamaları
11 Auteur sineması ve senaryo yazarlığı
12 Senaryo yazarlığında diyalog yazımı
13 TV film senaryosu yazarlığı – özellikleri
14 TV dizi film senaryosu yazarlığı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 40
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 20 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 1 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 68
Toplam İş Yükü / 25 2,72
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top