İletişim Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler(COM307)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM307 Uluslararası İlişkiler 5 2 0 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bir yandan uluslararası ilişkiler disiplinini tarihsel gelişimini, temel kavramlarını ve analiz yöntemlerini tanıtırken diğer yandan da güncel küresel siyaset konularını nasıl izleyeceklerini ve hangi açılardan çözümleyebileceklerini göstermektir.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

1) Uluslararası ilişkileri hem bilimsel bir disiplin olarak hem de olgular açısından kavrayabilir.
2) Uluslararası ilişkiler disiplinin temel kavramsal altyapısını ve çözümleme yöntemlerinin özelliklerini öğrenir.
3) Küresel siyaset sorunlarını sadece olayların anlatımı olarak değerlendirmez, analitik bir çerçevede yorumlama becerisi kazanır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Carlsnaes Walter, Thomas Risse et Beth A. Simmons, Handbook of International Relations, Thousand Oaks, Calif., SAGE Publications, 2010

DEVIN Guillaume, Sociologie des relations internationales, Paris, La Découverte, 2009

JACKSON Robert and George SORENSEN, Introduction to international relations, New York, Oxford University Press, 1999

LECLER Romain, Sociologie de la mondialisation, Paris, La Découverte, 2013

MACLEOD Alex, Evelyne Dufault, F. Guillaume Dufour... [et al.], Relations internationales : Théories et concepts, Outremont (Québec), Athéna, 2008

ROCHE Jean-Jacques, Théorie des relations internationales, 7e édition, Paris, Montchrestien, Cléfs Politique, 2008

ROCHE Jean-Jacques, Relations Internationales, 4e édition, Paris, LGDJ, 2009

SMOUTS Marie-Claude, Dario BATTISTELLA, Pascal VENNESSON, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2006

SÖNMEZOĞLU Faruk (Ed. ), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul, Der Yayınları, 2017

SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Der Yayınları, 2006

SUR Serge, Relations internationales, 5e édition, Paris, Montchrestien, 2009

VIOTTI, Paul R. ; Mark V. Kauppi, (Traduit par Ayşe Özbay Erozan), Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014


Périodiques :

Le courrier international (Réveil Courrier international, Application disponible sur Google Play-App Store)
Politique étrangère - de l’IFRI (Institut français des relations internationales)
La revue internationale et stratégique - de l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques)
Questions internationales – de la Documentation française
Le Monde Diplomatique
Radio France Internationale (RFI ) (Application disponible sur Google Play-App Store)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 2 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top