İletişim Lisans Programı

Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat(CTV307)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV307 Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat 5 2 2 2 2 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nilgün Tutal Cheviron ntutal@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Popüler kültürü tarihsel, kültürel ve ekonomik ve politik boyutlarıyla ele almak.
İçerik 1. Hafta Dersin genel çerçevesinin çizilmesi
2. Hafta Kapitalist sistemde kültürün yapısal özellikleri
3.Hafta Tüketim toplumunda tüketim davranışlarının nasıl yönlendirildiği
4. Hafta Post-modernliğin kültürel özellikleri
5. Hafta Post-modern toplumlarda kamusal alanın çöküşü
6. Hafta Kültürün yeniden üretim süreçleri
7. Hafta Vize sınavı
8. Hafta Moda, kültür ve kimlik
9. Hafta Popüler kültüre kültürel çalışmaların yaklaşımı
10. Hafta 1980'lerde Türkiye'de popüler kültür
11. Hafta Popüler edebiyatta endişe
12. Dersin genel değerlendirmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders öğrenciyi tarihsel ve güncel bir perspektiften popüler kültürün gelişimi ve medyatik toplumda üstlendiği işlevleri anlamaya ve kavramaya yöneltir.
Öğretim Yöntemleri Ders öğrencilerin katılımıyla etkileşimli olarak işlenir
Kaynaklar Ali Akay, Kapitalizm ve Pop Kültürü
Philip Goodchild, Deleuze ve Guattari Arzu Politikasına Giriş
David Harvey, Postmodernliğin Durumu
Richard Senett, Kamusal İnsanın Çöküşü
Fred Davis, Moda, Kültür ve Kimlik
David Rowe, Popüler Kültürler
Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak
Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark
Ahmet Oktay, Türkiye'de Popüler Kültür
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 13 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 16 140
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 28 392
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 6 26 156
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 40 80
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 628
Toplam İş Yükü / 25 25,12
Dersin AKTS Kredisi 25
Scroll to Top