İletişim Lisans Programı

Medya Planlaması ve Uygulaması(RPP305)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP305 Medya Planlaması ve Uygulaması 5 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Barış KARA bkaragsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı En etkili pazarlama araçlarından bir tanesi medya planlamadır. Medya araçlarının artmasıyla beraber doğru ve etkin bir planlama yapmak, kampanyaların ne zaman ve nerede yayınlanmasını tespit etmek ve hedef kitleye en etkin bir şekilde ulaşabilmek amacıyla bütçeyi en etkin şekilde yönetmek en temel amaçlar olarak sıralanabilir.
İçerik 1. Hafta Medya Planlama Nedir?
2. Hafta Medya Planlamanın Amacı Nedir?
3. Hafta Medya Planlama Nasıl Bir Süreçtir?
4. Hafta Mecraların SWOT Analizi
5. Hafta Genel Medya Terimleri
6. Hafta Türkiye Medya Ortamı
7. Hafta Mecra Bazında Detaylı Planlama Sürecine Giriş
8. Hafta TV Planlama
9. Hafta Radyo Planlama
10. Hafta Dergi ve Gazete Planlama
11. Hafta Sinema Planlama
12. Hafta Dijital Planlama
13. Hafta Açıkhava Planlama
14. Hafta Örnek Medya Planı Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Medya planlamanın ne olduğu, amacı ve nasıl bir süreç olduğu anlatılacaktır. Genel medya terimlerinden bahsedilecek ve mecraların SWOT analizi yapılacaktır. Mecraların detaylı planlama süreçleri işlenecektir. Örnek medya planı sunumları ile ders desteklenecektir.
Öğretim Yöntemleri PPT, vaka analizleri, tartışma
Kaynaklar Geskey R. D. (2011). Media Planning & Buying In the 21st Century. CreateSpace Independent Publishing Platform
Katz, H. (2016). The Media Handbook: A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research, and Buying. Routledge.
Sissors, J. Z. (2010). Advertising Media Planning. McGraw-Hill Education
Young A. (2014). Brand Media Strategy: Integrated Communications Planning in the Digital Era. Palgrave Macmillan.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta Medya Planlama Nedir?
2 2. Hafta Medya Planlamanın Amacı Nedir?
3 3. Hafta Medya Planlama Nasıl Bir Süreçtir?
4 4. Hafta Mecraların SWOT Analizi
5 5. Hafta Genel Medya Terimleri
6 6. Hafta Türkiye Medya Ortamı
7 7. Hafta Mecra Bazında Detaylı Planlama Sürecine Giriş
8 8. Hafta TV Planlama
9 9. Hafta Radyo Planlama
10 10. Hafta Dergi ve Gazete Planlama
11 11. Hafta Sinema Planlama
12 12. Hafta Dijital Planlama
13 13. Hafta Açıkhava Planlama
14 14. Hafta Örnek Medya Planı Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top