İletişim Lisans Programı

Masaüstü Yayıncılık(JOU371)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU371 Masaüstü Yayıncılık 5 3 3 3 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yayın tasarımını diğer basılı tasarım ürünlerinden ayıran en temel özelliklerden birisi olan ‘sürelilik’ ve ‘okutma’ hedefleri, tasarım problemlerini artırmakta ve tasarımın kendine özgü bir karaktere sahip olmasını gerektirmektedir. Sadece görsel değil dokunsal kalite ve algının da işin içine girmesi nedeniyle yayın tasarımcılarının üretimin tüm aşamalarına dair fikir sahibi olması gerekmektedir. Bu ders, öğrencilere söz konusu üretim süreci hakkında kapsamlı bilgi sunmayı hedeflemektedir. Bu ders kapsamında, baskı teknolojileri ve malzeme bilgisinin yanı sıra yayın tasarımının temel ilkeleri anlatılacaktır. Buna ek olarak öğrencilere profesyonel tasarım araçlarının kullanımı uygulamalı olarak öğretilecektir. Öğrencilerden kendilerine sunulacak kavramsal çerçeve dahilinde bir süreli yayın için kapak ve iç sayfa tasarım örnekleri üretmeleri beklenecektir.
İçerik 1. Hafta: Masaüstü Yayıncılık Aşamaları
Malzeme ve Boyutlar

2. Hafta: Baskı Türleri

3. Hafta: Matbaa gezisi

4. Hafta: Layout Tasarımı
Adobe InDesign

5. Hafta: Layout Tasarımı
Adobe InDesign

6. Hafta: Tipografi
Adobe InDesign

7. Hafta: Tipografi
Adobe InDesign

8. Hafta: Renk
Adobe InDesign

9. Hafta: Yayın Tasarım İlkeleri

10. Hafta: Tasarımda Görsel Kullanımı
Adobe InDesign

11. Hafta: QuarkXpress

12. Hafta: QuarkXpress

13. Hafta: Proje

14. Hafta: Proje
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrenciler masaüstü yayıncılık süreçlerine hakim olacak ve profesyonel tasarım araçlarını kullanma becerisine sahip olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım ve uygulama
Kaynaklar - Ketenci, H. F. ve Bilgili, C. (2006) Yongaların 10000 Yıllık Dansı: Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Beta Yayınları.

- Uçar, T. F. (2004) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları.

- Becer, E. (2005) İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınları.

- Lawler, B. P. (2006) Masaüstü Yayıncılık ve Basım Klavuzu, Alfa Yayınları.

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2005) Layout, Ava Publishing.

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2003) Fundamentals of Creative Design, AVA Publishing.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Masaüstü Yayıncılık Aşamaları Malzeme ve Boyutlar
2 Baskı Türleri
3 Matbaa gezisi
4 Layout Tasarımı
5 Layout Tasarımı
6 Tipografi
7 Tipografi
8 Renk
9 Yayın Tasarım İlkeleri
10 Tasarımda Görsel Kullanımı
11
12
13
14
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Adobe InDesign
2 Adobe InDesign
3
4 Adobe InDesign
5 Adobe InDesign
6 Adobe InDesign
7 Adobe InDesign
8 Adobe InDesign
9 Adobe InDesign
10 Adobe InDesign
11 Adobe InDesign
12 Adobe InDesign
13 Adobe InDesign
14 Adobe InDesign
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 14 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 98
Toplam İş Yükü / 25 3,92
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top