İletişim Lisans Programı

Masaüstü Yayıncılık(JOU371)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU371 Masaüstü Yayıncılık 5 3 3 3 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yayın tasarımını diğer basılı tasarım ürünlerinden ayıran en temel özelliklerden birisi olan ‘sürelilik’ ve ‘okutma’ hedefleri, tasarım problemlerini artırmakta ve tasarımın kendine özgü bir karaktere sahip olmasını gerektirmektedir. Sadece görsel değil dokunsal kalite ve algının da işin içine girmesi nedeniyle yayın tasarımcılarının üretimin tüm aşamalarına dair fikir sahibi olması gerekmektedir. Bu ders, öğrencilere söz konusu üretim süreci hakkında kapsamlı bilgi sunmayı hedeflemektedir. Bu ders kapsamında, baskı teknolojileri ve malzeme bilgisinin yanı sıra yayın tasarımının temel ilkeleri anlatılacaktır. Buna ek olarak öğrencilere profesyonel tasarım araçlarının kullanımı uygulamalı olarak öğretilecektir. Öğrencilerden kendilerine sunulacak kavramsal çerçeve dahilinde bir süreli yayın için kapak ve iç sayfa tasarım örnekleri üretmeleri beklenecektir.
İçerik 1. Hafta: Masaüstü Yayıncılık Aşamaları
Malzeme ve Boyutlar

2. Hafta: Baskı Türleri

3. Hafta: Matbaa gezisi

4. Hafta: Layout Tasarımı
Adobe InDesign

5. Hafta: Layout Tasarımı
Adobe InDesign

6. Hafta: Tipografi
Adobe InDesign

7. Hafta: Tipografi
Adobe InDesign

8. Hafta: Renk
Adobe InDesign

9. Hafta: Yayın Tasarım İlkeleri

10. Hafta: Tasarımda Görsel Kullanımı
Adobe InDesign

11. Hafta: QuarkXpress

12. Hafta: QuarkXpress

13. Hafta: Proje

14. Hafta: Proje
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrenciler masaüstü yayıncılık süreçlerine hakim olacak ve profesyonel tasarım araçlarını kullanma becerisine sahip olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım ve uygulama
Kaynaklar - Ketenci, H. F. ve Bilgili, C. (2006) Yongaların 10000 Yıllık Dansı: Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Beta Yayınları.

- Uçar, T. F. (2004) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları.

- Becer, E. (2005) İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınları.

- Lawler, B. P. (2006) Masaüstü Yayıncılık ve Basım Klavuzu, Alfa Yayınları.

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2005) Layout, Ava Publishing.

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2003) Fundamentals of Creative Design, AVA Publishing.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Masaüstü Yayıncılık Aşamaları Malzeme ve Boyutlar
2 Baskı Türleri
3 Matbaa gezisi
4 Layout Tasarımı
5 Layout Tasarımı
6 Tipografi
7 Tipografi
8 Renk
9 Yayın Tasarım İlkeleri
10 Tasarımda Görsel Kullanımı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Adobe InDesign
2 Adobe InDesign
4 Adobe InDesign
5 Adobe InDesign
6 Adobe InDesign
7 Adobe InDesign
8 Adobe InDesign
9 Adobe InDesign
10 Adobe InDesign
11 Adobe InDesign
12 Adobe InDesign
13 Adobe InDesign
14 Adobe InDesign
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 7 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 7 50
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 14 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 14 6 84
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top