İletişim Lisans Programı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri(COM309)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM309 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 5 2 2 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Enrique KLAUS ek.llevesdiaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders sosyal bilimler araştırmalarına bir giriş niteliğindedir.
Dördüncü yıl tez çalışması için gerekli olan teknikleri ve araştırma metodolojilerini öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.
İçerik Sosyal bilimlerde araştırma tasarımı
Belgeye dayalı araştırmalar
Anketler ve görüşmeler aracılığıyla araştırma yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrencilerden bilmesi beklenenler:
- Sosyal bilimlerin disiplin alanındaki bir araştırma nesnesini sorunsallaştırmak
- Alan araştırması tekniklerini iyi bir biçimde kullanmak
Öğretim Yöntemleri Bireysel veya grup olarak, öğrenciler bir araştırma projesi tasarlamalı ve derste öğrendikleri araştırma yöntemlerini uygulamalıdır.
Kaynaklar Becker (Howard), Perertz (Henri), Les ficelles du métier. La découverte, 2002.
De singly (François), Le questionnaire. Armand Collin, 2012.
Kaufman (Jean-Claude), L'entretien compréhensif. Armand Collin, 2011.
Weber (Florence), Beaud (Stéphane), Guide de l'enquête de terrain. La découverte, 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş seansı
2 Sosyal bilimler, konuları ve metotları
3 Sosyal bilimlerde araştırma. Vaka incelemesi (1)
4 Sosyal bilimlerde araştırma. Vaka incelemesi (2)
5 Sosyal bilimlerde araştırma. Vaka incelemesi (3)
6 Bir araştırma projesi fikrinin oluşturulması
7 Belgelerle çalışma teknikleri
8 Sınav
9 Saha çalışması teknikleri
10 Soru formu oluşturma teknikleri
11 Sahanın gözlemlenmesi
12 Atölye çalışması
13 Atölye çalışması
14 Sonuç
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 20
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 13 2 26
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 83
Toplam İş Yükü / 25 3,32
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top