İletişim Lisans Programı

Alternatif Medya ve Hak Haberciliği(COM255)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM255 Alternatif Medya ve Hak Haberciliği 3 3 3 3 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ceren SÖZERİ cerensozeri@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin ana akım medyada seslerini duyuramayanların sesi olma iddiasındaki alternatif medyaların olanaklarını tanıması ve en çok alternatif medyada kendine yer bulabilen cinsiyet, ırk, kültürel ve dini farklılıklara saygılı hak haberciliğinin gerekliliklerini benimsemesi amaçlanmaktadır.
İçerik 1. Hafta: Katılımcı Demokratik Medya Modeli

2. Hafta: Alternatif – Radikal Medya Kavramları

3. Hafta: Anaakım – Alternatif Medya Karşıtlığı

4. Hafta: Sivil Toplumun Gelişimi ve Medyanın Rolü

5. Hafta: Topluluk İletişimi – Topluluk Radyoları

6. Hafta: Alternatif Medyanın Örgütlenmesi ve Sürdürülebilirliği

7. Hafta: Vize

8. Hafta: İnsan Hakları ve Medya

9. Hafta: Ayrımcılığa Karşı Düzenlemeler

10. Hafta: Medyada Çocuk Hakları İhlalleri

11. Hafta: Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi

12. Hafta: Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri

13. Hafta: Yurttaş Gazeteciliği – Hak Haberciliği İlişkisi

14. Hafta: Yeni Teknolojiler Alternatif Medya İçin Fırsat mı?
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,


1. Küreselleşen ve de ulusal pazarlarda çok sesliliğini giderek yitiren geleneksel medya karşısında özgürleştirici ve katılımcı olma iddiasıyla duran alternatif medyanın olanaklarını tanır,

2. Teknolojinin alternatif medyalara sunduğu fırsatları bilir,

3.Geleneksel medyada sıkça karşımıza çıkan ayrımcı tutumları örnekleriyle görerek buna karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirebilir

4.Medyada ayrımcılıkla mücadele yöntemlerini ve insan haklarına saygılı haberciliğin gereklerini öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans Yöntemi
Kaynaklar Anti-Homofobi Kitabı: Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, (haz: Ali Erol), Kaos GL Yayınları, Ankara
Cengiz Alğan – Levent Şensever, Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek, İstanbul, Sosyal Değişim Derneği Yayınları, 2010

LGBTT’nin Medyadaki 6 Aylık Seyri Raporu, Kaos Gl, Ankara, 2009.

M.Emre Köksalan, Alternatif Televizyon: Olanaklar ve Uygulamalar, Punto Yayınları, 2010

Serhat Güney, GÜNEY, Serhat, Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları, İstanbul, Punto Yayınları, 2009

Sevda Alankuş, İnsan Hakları Haberciliği, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007

Sevda Alankuş, Çocuk Odaklı Habercilik, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007

Sevda Alankuş, Kadın Odaklı Habercilik, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007

Yasemin İnceoğlu, Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni

Yasemin İnceoğlu-Nurdan Akıner(ed),Medya ve Çocuk Rehberi:İletişim Araştırmalar İçin Rehber Kitap, Eğitim Kitabevi, Konya, 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Demokratik Medya Modeli
2 Alternatif – Radikal Medya Kavramları
3 Anaakım – Alternatif Medya Karşıtlığı
4 Sivil Toplumun Gelişimi ve Medyanın Rolü
5 Topluluk İletişimi – Topluluk Radyoları
6 Alternatif Medyanın Örgütlenmesi ve Sürdürülebilirliği
7 Vize
8 İnsan Hakları ve Medya
9 Ayrımcılığa Karşı Düzenlemeler
10 Medyada Çocuk Hakları İhlalleri
11 Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi
12 Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri
13 Yurttaş Gazeteciliği – Hak Haberciliği İlişkisi
14 Yeni Teknolojiler Alternatif Medya İçin Fırsat mı?
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top