İletişim Lisans Programı

Fotoğrafçılık(COM207)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM207 Fotoğrafçılık 3 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kayıhan GÜVEN narhanim@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dijital fotoğraf tekniğinin gelişmesi ile birlikte herkes fotoğraf
çekmeye başladı ama etkili fotoğraf çekenlerin sayısında bir artış
olmadı. Dersin amacı; fotoğrafın bir dilinin olduğunu göstermek ve
özellikle fotoğrafın bir düşünce çerçevesinde oluştuğunun altını
çizmektir.
İçerik 1. hafta: Kısa bir fotoğraf tarihi
2. hafta: Fotoğraf makinesi
3. hafta: Pozlandırma
4. hafta: Objektifler
5. hafta: Dijital Fotoğraf I
6. hafta: Dijital Fotoğraf II
7. hafta: Fotoğrafça bakış nasıl öğrenilir? Ustalardan
örnekler
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Fotoğrafta ışığın önemi
10. hafta: Fotoğrafta arka planın önemi, ayrıntıların seçilmesi
11. hafta: Bakış açısı
12. hafta: İstanbul Boğazı Projesi “İki Kıta İki Yaka
İstanbul”un sergi fotoğrafları
13. hafta: Önemli fotoğaf kitaplarına genel bir bakış
14. hafta: Alıştırmalar, Yıl sonu değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Günümüzdeki gelişmiş bir fotoğraf makinesini tanır.
- Dijital teknoloji konusundaki soruların yanıtını bulur.
- Fotoğraf çekmek kadar fotoğrafı besleyen alanların da
bulunduğunu öğrenir.
- Bu ders çervesinde gerçekleştirilecek olan uygulama projesi
ile fotoğraflarını izleyici ile paylaşır ve kendisine hayatta bir
var olma alanı da çizebilir.
Öğretim Yöntemleri Bir dönem boyunca, temel fotoğraf tekniği, optik bilgisi, görsel kompozisyon, ışık bilgisi gibi kavramlar ele alınırken; öğrenciler bu bilgileri proje uygulamaları ile pratiğe dökeceklerdir.
Kaynaklar Nigel Atherton, Steve Crabb, “Digitale Fotographie von A-Z”,
Hamburg 2005
Andreas Feininger, “Feiningers Kleine Fotolehre”, Düsseldorf 1982
Andreas Feininger, “Die Neue Foto-lehre”, Düsseldorf 1965
“Annie Leibovitz at Work”, München 2008
“Fotoğraf Neyi Anlatır?” Derleyen: Caner Aydemir, Kasım 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. hafta: Kısa bir fotoğraf tarihi
2 2. hafta: Fotoğraf makinesi
3 3. hafta: Pozlandırma
4 4. hafta: Objektifler
5 5. hafta: Dijital Fotoğraf I
6 6. hafta: Dijital Fotoğraf II
7 7. hafta: Fotoğrafça bakış nasıl öğrenilir? Ustalardan örnekler
8 8. hafta: Ara Sınav
9 9. hafta: Fotoğrafta ışığın önemi
10 10. hafta: Fotoğrafta arka planın önemi, ayrıntıların seçilmesi
11 11. hafta: Bakış açısı
12 12. hafta: İstanbul Boğazı Projesi “İki Kıta İki Yaka İstanbul”un sergi fotoğrafları.
13 13. hafta: Önemli fotoğaf kitaplarına genel bir bakış
14 14. hafta: Alıştırmalar, Yıl sonu değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top