İletişim Lisans Programı

Tv Stüdyosu Uygulamaları(COM253)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM253 Tv Stüdyosu Uygulamaları 3 3 3 3 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alp BİROL birolalp@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Televizyon Stüdyosunda birden çok kamera kullanımına uygun projeler tasarlamak, canlı yayın akışına uygun çekimler gerçekleştirmek.
İçerik 01. hafta: Stüdyo ve ekipmanların tanıtımı (kamera, ses, ışık, video mixer ve kayıt ekipmanı),
02. hafta: Stüdyoda çekilmesi düşünülen projelerin hazırlığı ve örneklenmesi,
03. hafta: Stüdyo kameralarıyla çalışma,
04. hafta: Kontrol odasının tanıtımı ve çalışması (resim seçme masası ve kamera kontrolleri),
05. hafta: Ses mikseri tanıtımı ve çalışması,
06. hafta: Öğrenci projelerinin hazırlığı,
07. hafta: Ara sınav haftası,
08. hafta: Projelerin değerlendirilmesi I,
09. hafta: Projelerin değerlendirilmesi II,
10. hafta: Çekim provaları,
11. hafta: VTR hazırlanması,
12. hafta: Seçilen projenin çekilmesi,
13. hafta: Çekilen programın kurgusu,
14. hafta: Dönem sonu değerlendirmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
Bir televizyon stüdyosundaki görev tanımları hakkında bilgi sahibi olur,
Dönüşümlü olarak pratik yapar (yönetmen, kameraman, resim seçici v.b. gibi),
Profesyonel stüdyo koşullarında çalışmaya hazır hale gelir.
Öğretim Yöntemleri Teorik ve uygulama.
Kaynaklar GÖKÇE Gürol, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları, İstanbul, 1997.
KAFALI Nadi, TV Yapımlarında Teknik ve Kuramsal Temeller, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1993.
VALE, Andrew, Kamera ve Camcorder Ekipleri, BBC Training & Development.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 14 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 7 0
Ödevler 0 1 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 5 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 1 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top