İletişim Lisans Programı

Web Programlama(COM215)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM215 Web Programlama 3 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere bir web sitesini oluşturmanın/kodlamanın temel prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenim süresince öğrenciler HTML, CSS ve Javascript kullanarak profesyonel web siteleri geliştirmeyi, bu siteleri yönetmeyi ve devamlı kılabilmeyi öğrenmekte ve deneyimlemektedirler. Üretim öncesi planlama, şablon çıkarma ve tasarım ile birlikte temel internet kavramlarının yanısıra bir web sitesinin yönetiminde ihtiyaç duyulan yasal ve etik bilgiler de ders kapsamında sunulmaktadır.
İçerik [1] Internet: Tanım ve Temel Kavramlar
[2] Web Programlamaya Giriş
[3] Web sitesi / Web Programlama farkı
[4] HTML'e Giriş – Etiket kavramı, temel yapı taşları
[5] HTML Tablo, Divler, Formlar
[6] CSS’e Giriş
[7] HTML & CSS
[8] JavaScript Giriş
[9] JavaScript Değişkenler – Fonksiyonlar – Mantıksal İşlemler
[10] JavaScript Döngüler – Tetikleyiciler
[11] Bootstrap nedir?
[12] Jquery nedir
[13] Veritabanına giriş - Linq
[14] Uygulama amaçlı öğrencilere verilen projeler sunumu
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenci;
1. Gerçek problemlerin çözümü için web uygulamaları tasarlar ve gerçekleyebilir
2. Web sunucuların çalışma ilkelerini tanımlayabilir
3. HTML, CSS, JavaScript gibi temel web programlama teknolojilerini kullanabilir
4. Web sayfaları geliştirmek ve test etmek için Web programlama dillerini (HTML, JSP) ve ilgili kütüphaneleri kullanabilir
5. Web uygulamalarını tasarlamak, gerçeklemek, hatalarını ayıklamak ve çalıştırmak için IDE kullanabilir
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Uygulama, Laboratuvar Çalışması, Ara Sınav, Kısa Sınav, Final Sınavı
Kaynaklar A Complete Guide To Internet And Web Programming Deven N. Shah
Just Enough Web Programming with XHTML, PHP, and MySQL Guy W. Lecky-Thompson
www.w3schools.com
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Internet: Tanım ve Temel Kavramlar
2 Web Programlamaya Giriş
3 Web sitesi / Web Programlama farkı
4 HTML'e Giriş – Etiket kavramı, temel yapı taşları
5 HTML Tablo, Divler, Formlar
6 CSS’e Giriş
7 HTML & CSS
8 JavaScript Giriş
9 JavaScript Değişkenler – Fonksiyonlar – Mantıksal İşlemler
10 JavaScript Döngüler – Tetikleyiciler
11 Bootstrap kavramı
12 Jquery uygulaması
13 Veritabanına giriş - Linq
14 Uygulama amaçlı öğrencilere verilen projeler sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 27 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 28 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 20
Proje 1 15
Laboratuar 14 10
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 27 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top