İletişim Lisans Programı

Sinema Tarihi(CTV205)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV205 Sinema Tarihi 3 3 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, sinema alanında ilerlemeyi düşünen öğrencilere
gerekli sinema tarihi bilgisinin edindirilmesi; öğrencilerin sinemanın
doğuşundan bu yana geçirdiği değişimleri gözlemlemelerine yardımcı
olunması ve sinemanın tarihin farklı dönemlerinde, farklı toplumsal
yapılar ve teknolojik gelişmelerle nasıl şekillendiğinin bilincine
vardırılmasıdır.
İçerik 1. Hafta: Erken dönem sinema (1895-1910)
2. Hafta: Sessiz Sinemanın Özellikleri ve sinemanın kurumsallaşması
3. Hafta: Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Avrupa
4. Hafta: Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Hollywood’un Doğuşu,
5. Hafta: Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Sovyet Sineması
6. Hafta: Örnek film incelemesi
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Sesli Sinema
9. Hafta : İkinci Dünya Savaşı ve Sinema
10. Hafta: Şairane Gerçekçilik
11. Hafta: İtalyan Yeni-Gerçekçiliği
12. Hafta: Örnek film incelemesi
13. Hafta:Modern Sinema:Fransız Yeni Dalga'sı
14. Hafta: Fransız Yeni Dalgası ve Dünyada “Yeni” Sinemalar
Dersin Öğrenme Çıktıları - Öğrenci kendinden önce sinemada neler yapıldığını anlar.
- Görüntünün tükendiği çağımızda yeni görüntüler bulmak için
değişik çabalara girişir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar GAUDEREAULT André, Pour une nouvelle histoire du cine´matographe, Paris, CNRS, 2008
BORDWELL David, STAIGER Janet, THOMPSON Kristin, The
Classical Hollywood Cinema, Routledge, 2004.
BORDWELL David, THOMSON Kristin, Film Art: An Introduction, McGraw-Hill Companies, 2003
CANUDO, Riciotto, L'Usine aux images, Séguier : Arte Editions, 1995
COUSINS Mark, The Story of Film, Pavillion Books, 2004
FRODON Jean-Michel, L'âge moderne du cinéma français : de la nouvelle vague à nos jours, Flammarion, 1995
LAWTON Richard, World of Movies: 70 Years of Film History,
Vineyard Books Inc., 1974.
MITRY Jean, Histoire du cinéma, 4 Cilt, Editions universitaires, 1991
MICHAUD Juliette, Il était une fois Hollywood, Relié, 2013
SADOUL Georges, Histoire du cinéma mondial. 9ème édition Broché – 1990
SELLIER Geneviève, La Nouvelle Vague, Broché, 2005
TRUFFAUT François, Hitchcock, Simon & Schuster 2nd edt. 1985
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sinemanın Doğuşu (1895-1910)
2 : Sessiz Sinemanın Özellikleri
3 Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Avrupa Sineması
4 Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema: Sovyet Sineması
5 Sanat/Siyaset/Endüstri Ekseninde Sinema:Hollywood
6 Sesli Sinema
7 Vize
8 İkinci Dünya Savaşı ve Sinema
9 Savaş Sonrasında Sinemada Gözlemlenen Değişiklikler: İtalyan Yeni Gerçekçiliği
10 Modern Sinema:Batı ülkeleri
11 Modern Sinema Diğer Ülkeler
12 Fransız Yeni Dalgası ve Dünyada “Yeni” Sinemalar
13 Sinema ve Teknolojik Değişimler: Yapım ve Mecra
14 Güncel Sinema: Diğer Yapımlar ve Akımlar (Bağımsız Sinema, Belgeseller, Kısa Filmler, Anlatı Aracı Olarak Sinema)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 28 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top