İletişim Lisans Programı

Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı(CTV201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV201 Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı 3 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hamdi Serhat GÜNEY hserhatguney@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, dünyada veTürkiye’de radyo-TV yayıncılığının gelişiminin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik süreçlerini kavrayacak ve öğrenecektir. Yayıncılığın teknolojik gelişiminin, içerikteki format değişikliğinin temel nedenlerini analiz edebilecek, bugünkü radyo – TV yayıncılığının değişim süreçlerinin sonucunda geldiği aşamayı kavrayabilecektir. Bu derste, nitelikli bir radyo TV yayıncısı olabilmek için gerekli bilgileri kazanacaktır.
İçerik 1. Hafta: 20. YY başlarında dünyada radyo ve TV yayıncılığının başlaması, siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar, ve radyo TV yayıncılığının gelişimi.

2. Hafta: Sistem yaklaşımlar açısından, tarihsel süreçte radyo-TV yayıncılığının işleyişi; medya-iktidar ilişkileri.

3. Hafta: Kamu hizmeti-ticari yayıncılığın uluslararası düzenlemeler, içerik düzenlemeleri ve medya mülkiyeti açısından analizi.

4. Hafta: Türkiye’de 1927-1964 arasında radyo yayıncılığının sosyal, siyasal, hukuki, ve içerik açısından değişim süreçleri.

5. Hafta: Türkiye’de televizyon yayıncılığının başlaması, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel koşullar çerçevesinde yayın içeriğinin değişimi.

6. Hafta: Türkiye’de 1964 – 1990 yılları arasında, radyo ve televizyon yayıncılığında, hukuki, kültürel ve siyasal değişimler bağlamında gelişim ve değişim süreci.

7. Hafta: Kamu Hizmeti yayıncılık modellerinin çözülmesi ve yayıncılıkta yerelleşme hareketinin dinamikleri.

8. Hafta: 1990 sonrası küreselleşme çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de radyo – TV yayıncılığının değişimi.

9. Hafta: Değişen teknolojinin radyo-Tv yayıncılığına getirdiği yeni kavramlar : Yüksek tanımlı, etkileşimli ve katılımcı radyo ve TV yyıncılığı.

10. Hafta: Alternatif radyo ve televizyon yayncılığı ve kuramsal yaklaşımlar.

11. Hafta: Dünyadaki alternati televizyon yayıncılığı deneyimleri.

12. Hafta: Topluluk radyoları ve televizyonları, sivil toplum kuruluşları ve kamusal alanın kullanılışı.

13. Hafta: Türkiye’de günümüzde radyo ve televizyon yayıncılığının yasal durumu, son değişiklikler, denetim
sistemleri. Avrupa sınır ötesi TV sözleşmesi.

14. Hafta: Günümüz radyo televizyon yayıncılığı: Yeni kavramlar, internet-web-alternatif radyo televizyon yayıncılığı, kamusal alanın kullanımında değişiklikler.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Dünyada ve Türkiye’de radyo Tv yayıncılığının tarihsel gelişimini öğrenecektir.
- Radyo- TV yayıncılığını siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yorumlayacaktır.
- Radyo – TV yayıncılığında kamu hizmeti, ticari yayıncılık, alternatif yayıncılık, yerel yayıncılık sistem ve uygulamalarının özelliklerini ve niteliklerini öğrenecektir.
Öğretim Yöntemleri Teorik Anlatım
Görsel işitsel materyal gösterimi
Kaynaklar Ö. Cankaya, TRT- Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi (1927-2000), YKY, 2003.
R. Williams, Televizyon, Toplum ve Kültürel Biçim, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
E. Köksalan, Alternatif Televizyon, Punto, İstanbul, 2010.
S. Güney, Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları, İstanbul, 2009.
S. İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Ankara, 2002.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 75
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 25
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 25
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 75
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 6 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 1 3 3
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 52
Toplam İş Yükü / 25 2,08
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top