İletişim Lisans Programı

Gazetecilik Sosyolojisi(JOU203)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU203 Gazetecilik Sosyolojisi 3 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Enrique KLAUS ek.llevesdiaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin üç temel amacı bulunmaktadır:
* Öncelikle, gazetecilik dünyasının, kendi özellikleri, farklılıkları, ilerlemesi, organizasyonel ve teknik kısıtları, yazım ve olayların işlenişine dair tarzlarıyla tanıtılması hedeflenmektedir;
* Daha sonra, gazeteciliğin toplum ve iktidarlarla (siyasi ve ekonomik iktidarlarla) olan sürekli ilişkisinin analizi, demokratik bir toplumdaki rollerini, deontoloji sorunu çerçevesinde incelemek amaçlanmaktadır.
* Son olarak, gazetecilerin, kaynakları ve kitlelerle ilişkisi ile, bir toplumsal inşa olarak haberin analizinin yapılması öngörülmektedir.
İçerik Bir meslek olarak gazetecilik
Kaynakla ve kitlelerle ilişki
Gazetecilerin toplumdaki rolleri
Siyasi karar süreçlerinde medyanın rolü
Gazetecilerin geleceği
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Meslek uygulamalarının farklı biçimlerini (mesleki bileşenleri) tanıyacak ve gazetecilik bünyesindeki farklı toplumsal bileşenlere daha sorgulayıcı bir gözle bakabilecektir

2. Gazetecilik mesleğinin geçirmekte olduğu değişimleri gözlemleyecek ve sayısal dünya ile yeni teknolojilerin, mesleğin gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.

3. Kaynakların ve kitlelerin, neden gazeteciliğin toplumsal bileşenleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlayacaktır.

4. Gazetecilerin toplumla ilişkisine dair farklı yaklaşımları tanıyacak ve gazetecilikle demokratik toplum arasındaki ilişkiyi sorgulayabilecek, analiz edebilecek ve değerlendirilebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Bu ders, hem günümüz gazeteciliği üzerine temel bir ders olmayı hem de bu konuda bir düşünüş ve fikri alışveriş çerçevesi sunmak istemektedir. Bu amaçla, bir konunun anlatılmasının ardından öğrenciler kendi bağlamlarında konu hakkındaki düşüncelerini ifade etmeye teşvik edileceklerdir.

Konuyu derinleştirme ve bir bağlama oturtma amacıyla, öğrenciler kendi seçtikleri bir konu doğrultusunda, Türkiye’deki durumu anlamak amacıyla bir soruşturma yürüteceklerdir. Bu araştırmaların sonuçları, 12. hafta yapılacak olan derste dosya halinde teslim edilecek ve 13. hafta dersinde de sözlü olarak sunulacaktır.
Kaynaklar “Rethinking the sociology of Journalism: Source strategies and the limits of media centrism “, in Public communication: the new imperatives, Margorie Fergusson (ed.), Sage, 1990.
-
Accord A. (dir), Journalistes précaires, Bordeaux, Le Mascaret, 1998
-
Alemdar K., Medya gücü ve demokratik kurumlar, İstanbul: AFA, 1999.
-
Antoine F., Écrire au quotidien: pratiques du journalisme, Bruxelles: EVO Asbl., 1995.
-
Bourdieu P., Sur la télévision : suivi de l’emprise du journalisme, Paris: Liber, 1996.
-
Charron J., La production de l’actualité, Montréal: Boréal, 1994.
-
Chupin I. Et Nollet J. (dir.), Journalisme et Dépendance, Paris: l’Harmattan, 2006.
-
Cornu D., Journalisme et Vérité, Genève: Labor et Fides, 1994.
-
Freund A., Journalisme et mésinformation, Paris: La Pensée sauvage, 1991.
-
Keane J., Çev. H. Şahin, Medya ve Demokrasi, İstanbul:Ayrıntı, 1991.
-
Maigret E., Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 2003
-
Marchetti D., « Les sous-champs spécialisés du journalisme », Réseaux 111, 2002, pp. 23-55.
-
Maria Santos, L’élite journalistique et son pouvoir, Paris, Apogée, 2006.

Mathien M., Les journalistes et le système médiatique, Paris, Hachette,1992.
-
Mathien M., Les journalistes, PUF, 1995.
-
Mathien M., Les journalistes. Histoire, pratiques et enjeux, Paris, ellipses, 2007.
-
Neveu E., Sociologie du journalisme, Paris: la Découverte, 2001.
-
Poyraz B., Haber ve haber programlarında ideoloji ve gerçeklik, İstanbul: Ütopya, 2002.
-
RingootT R., Rochard Y, « Normes et usages des genres journalistiques », Mots, n°77, 2005.
-
Ruellan D., Les pro du journalisme, de l’état au statut, la construction d’un espace professionnel, PUR, 1997.
-
Schneidermann D., Du journalisme après Bourdieu, Paris: Fayard, 1999.
-
Véron É, Construire l’événement, Paris, Minuit, 1981.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş + Gazeteciliğe sosyolojik yaklaşım
2 Meslek olarak gazetecilik: başlıca meslekler, eğitim alanının yapısı
3 Medyatik şirket, mesleki organizasyonlar, sayılar ve tespitler
4 Kendi bağlamlarında gazeteciler: toplumsal aidiyet, yarışma, çıkar çatışmaları, toplumsal yükselme, gazetecilik üslubu...
5 Kaynaklarla ilişki: iktidar, stratejiler, etkileşim ve kaynakların profesyonelleşmesi
6 Kitleyle ilişki, interaktiflik, kitle sosyolojisi
7 Haber üretim koşulları (entelektüel teknikler: yazım kuralları, açı, yazım biçimleri, işin rasyonalizasyonu, karar süreçleri)
8 ARA SINAV
9 (Siyasi, ekonomik, vb.) İktidarlarla ilişki: propaganda, işbirliği, sansür.
10 Çağdaş toplumlarda gazetecilerin rolleri (sosyopolitik yaklaşım)
11 Siyasi karar verme süreçlerinde medyanın rolü (gündem belirleme işlevi)
12 Gazetecilerin geleceği: internet ve yeni teknolojiler döneminde gazetecilik.
13 Araştırmaların sonuçları (sözlü sunumlar ve tartışmalar)
14 Araştırmaların sonuçları (sözlü sunumlar ve tartışmalar ve genel sonuç)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 28
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 59
Toplam İş Yükü / 25 2,36
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top