İletişim Lisans Programı

Habercilik ve Yazım Teknikleri(JOU201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU201 Habercilik ve Yazım Teknikleri 3 3 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, haberin ne olduğu, nasıl tanımlanabileceği sorusundan başlayarak “haber” olarak nitelenen bir yazının hangi unsurları içermesi ve nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrencilere aktarmaktır. Bu bağlamda, haber nedir; haberin özellikleri nelerdir; neler haber olabilir; haber yazma sürecinin aşamaları; haberin bakış açısının nasıl oluşturulacağı; haberde bilgi toplama aşaması; haber yazmada kullanılan teknikler; ters piramit tekniği; haberin temel soruları (5N2K); başlık, spot, haberde görsel kullanımı; sözcük seçiminin önemi; haberde denetim ve doğrulama hakkındaki bilgilerin teorik ve örnekler üzerinden aktarımına; sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar üzerinden tartışma yoluna başvurulur.
İçerik 1. HAFTA: Haber nedir, haberin önemi neden kaynaklanır (Temel haber konularının seçimi, ilerleyen haftalarda bu konular üzerinden haber yazımı)
2. HAFTA: Haberin özellikleri nedir, haber toplama tekniklerine giriş
3. HAFTA: Haber toplama teknikleri
4. HAFTA: Haberde kaynağın önemi ve nasıl çeşitlendirilebileceği
5. HAFTA: Haber yazma süreci, haber yazma teknikleri hakkında genel bilgi
6. HAFTA: Ters Piramit Tekniği ve diğer haber yazma teknikleri
7. HAFTA: VİZE
8. HAFTA: Haberde sözcük kullanımının önemi, başlık, spot ve ara başlıklar
Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Kadın cinayetleri / Cinsel şiddet
9. HAFTA: Röportaj-söyleşi arasındaki ayrım. Örnek üzerinden söyleşi incelemesi, söyleşinin temel özelliklerinin aktarılması
Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Kültür Sanat haberi yazımı
10. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Ekonomi haberi yazımı
11. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Sağlık haberi yazımı
12. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Röportaj yazımı
13. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Söyleşi yazımı
14. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Çevre / Bilim haberi yazımı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Neyin haber olabileceği konusunda fikir sahibi olur;
- Haberde bağlamın ve bakış açısının önemini öğrenir;
- 5 N 1 K kurallarına uygun olarak haber yazma uygulaması yapar,
- Haberi flaşı, başlığı ve spotları ile düzgün yazmayı uygulama üzerinden geliştirir,
- İzlediği bir olayı haber diline dönüştürerek anlatma becerisi kazanır,
- Haberin zamanı, dili, imlasının hatasız yazımı becerisi edinir,
- Haber merkezlerinin işleyişi ve gazetelerin hazırlanışı konusunda görgü sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Sınıfta teorik bilgilerin ders hocası tarafından öğrencilere aktarımı, koşullar elverdiğince meslek profesyonellerinin derse katılımı veya işyerlerinde ziyaret, öğrencilerin çeşitli konularda haber yazarak haber yazma ve toplama tekniklerini uygulama üzerinden pekiştirmesi.
Kaynaklar News reporting and writing / The Missouri Group, Brian S. Brooks vd., 2002.
Gazeteciliğe Başlarken-Okuldan Haber Odasına, haz. Sevda Alankuş, İPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, Haziran 2009.
Haber Toplama Teknikleri, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2843, Yrd. Doç. Dr. Haluk Birsen (Editör)
Haber Yazma Teknikleri, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2687, Prof. Dr. Erkan Yüksel (editör)
Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Haber nedir, haberin önemi neden kaynaklanır (Temel haber konularının seçimi, ilerleyen haftalarda bu konular üzerinden haber yazımı)
2 Haberin özellikleri nedir, haber toplama tekniklerine giriş
3 Haber toplama teknikleri
4 Haberde kaynağın önemi ve nasıl çeşitlendirilebileceği
5 Haber yazma süreci, haber yazma teknikleri hakkında genel bilgi
6 Ters Piramit Tekniği ve diğer haber yazma teknikleri
7 Vize
8 Haberde sözcük kullanımının önemi, başlık, spot ve ara başlıklar Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Kadın cinayetleri / Cinsel şiddet
9 Röportaj-söyleşi arasındaki ayrım. Örnek üzerinden söyleşi incelemesi, söyleşinin temel özelliklerinin aktarılması Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Kültür Sanat haberi yazımı
10 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Ekonomi haberi yazımı
11 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Sağlık haberi yazımı
12 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Röportaj yazımı
13 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Söyleşi yazımı
14 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Çevre / Bilim haberi yazımı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 9 80
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 20
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 8 60
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 80
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top