İletişim Lisans Programı

Habercilik ve Yazım Teknikleri(JOU201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU201 Habercilik ve Yazım Teknikleri 3 3 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, haberin ne olduğu, nasıl tanımlanabileceği sorusundan başlayarak “haber” olarak nitelenen bir yazının hangi unsurları içermesi ve nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrencilere aktarmaktır. Bu bağlamda, haber nedir; haberin özellikleri nelerdir; neler haber olabilir; haber yazma sürecinin aşamaları; haberin bakış açısının nasıl oluşturulacağı; haberde bilgi toplama aşaması; haber yazmada kullanılan teknikler; ters piramit tekniği; haberin temel soruları (5N2K); başlık, spot, haberde görsel kullanımı; sözcük seçiminin önemi; haberde denetim ve doğrulama hakkındaki bilgilerin teorik ve örnekler üzerinden aktarımına; sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar üzerinden tartışma yoluna başvurulur.
İçerik 1. HAFTA: Haber nedir, haberin önemi neden kaynaklanır (Temel haber konularının seçimi, ilerleyen haftalarda bu konular üzerinden haber yazımı)
2. HAFTA: Haberin özellikleri nedir, haber toplama tekniklerine giriş
3. HAFTA: Haber toplama teknikleri
4. HAFTA: Haberde kaynağın önemi ve nasıl çeşitlendirilebileceği
5. HAFTA: Haber yazma süreci, haber yazma teknikleri hakkında genel bilgi
6. HAFTA: Ters Piramit Tekniği ve diğer haber yazma teknikleri
7. HAFTA: VİZE
8. HAFTA: Haberde sözcük kullanımının önemi, başlık, spot ve ara başlıklar
Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Kadın cinayetleri / Cinsel şiddet
9. HAFTA: Röportaj-söyleşi arasındaki ayrım. Örnek üzerinden söyleşi incelemesi, söyleşinin temel özelliklerinin aktarılması
Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Kültür Sanat haberi yazımı
10. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Ekonomi haberi yazımı
11. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Sağlık haberi yazımı
12. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Röportaj yazımı
13. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Söyleşi yazımı
14. HAFTA: Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları
Uygulama: Çevre / Bilim haberi yazımı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Neyin haber olabileceği konusunda fikir sahibi olur;
- Haberde bağlamın ve bakış açısının önemini öğrenir;
- 5 N 1 K kurallarına uygun olarak haber yazma uygulaması yapar,
- Haberi flaşı, başlığı ve spotları ile düzgün yazmayı uygulama üzerinden geliştirir,
- İzlediği bir olayı haber diline dönüştürerek anlatma becerisi kazanır,
- Haberin zamanı, dili, imlasının hatasız yazımı becerisi edinir,
- Haber merkezlerinin işleyişi ve gazetelerin hazırlanışı konusunda görgü sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Sınıfta teorik bilgilerin ders hocası tarafından öğrencilere aktarımı, koşullar elverdiğince meslek profesyonellerinin derse katılımı veya işyerlerinde ziyaret, öğrencilerin çeşitli konularda haber yazarak haber yazma ve toplama tekniklerini uygulama üzerinden pekiştirmesi.
Kaynaklar News reporting and writing / The Missouri Group, Brian S. Brooks vd., 2002.
Gazeteciliğe Başlarken-Okuldan Haber Odasına, haz. Sevda Alankuş, İPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, Haziran 2009.
Haber Toplama Teknikleri, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2843, Yrd. Doç. Dr. Haluk Birsen (Editör)
Haber Yazma Teknikleri, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2687, Prof. Dr. Erkan Yüksel (editör)
Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Haber nedir, haberin önemi neden kaynaklanır (Temel haber konularının seçimi, ilerleyen haftalarda bu konular üzerinden haber yazımı)
2 Haberin özellikleri nedir, haber toplama tekniklerine giriş
3 Haber toplama teknikleri
4 Haberde kaynağın önemi ve nasıl çeşitlendirilebileceği
5 Haber yazma süreci, haber yazma teknikleri hakkında genel bilgi
6 Ters Piramit Tekniği ve diğer haber yazma teknikleri
7 Vize
8 Haberde sözcük kullanımının önemi, başlık, spot ve ara başlıklar Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Kadın cinayetleri / Cinsel şiddet
9 Röportaj-söyleşi arasındaki ayrım. Örnek üzerinden söyleşi incelemesi, söyleşinin temel özelliklerinin aktarılması Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Kültür Sanat haberi yazımı
10 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Ekonomi haberi yazımı
11 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Sağlık haberi yazımı
12 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Röportaj yazımı
13 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Söyleşi yazımı
14 Yapılan uygulamalar üzerinden haber yazım kuralları Uygulama: Çevre / Bilim haberi yazımı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 8 80
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 8 10 80
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 5,20
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top