İletişim Lisans Programı

Bilgisayar Grafiğine Giriş(COM209)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM209 Bilgisayar Grafiğine Giriş 3 2 2 2 2 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde basılı, hareketli ve etkileşimli tasarım ürünleri geliştirmek için geleneksel araçlarla birlikte farklı yazılımlar da kullanılmaktadır. Bir fikri görselleştirmenin ve uygun üretim koşullarında hazırlamanın öğretildiği bu derste, grafik tasarım ürünlerine yönelik analitik değerlendirme becerilerinin kazandırılması için öncelikle grafik tasarım tarihi aktarımları yapılacaktır. Bunu takiben vektör ve piksel tabanlı iki farklı yazılım güncel grafik tasarım ürünleri geliştirilerek öğretilecektir.
İçerik 1. Hafta: Kavramlar.
Grafik Tasarım Tarihi: Çağ Dönümünde Modernizmi Hazırlayan Sanat Hareketleri ve Grafik Tasarım

2. Hafta: Grafik Tasarım Tarihi:
-20.yy’ın Başında Avrupa Sanat ve Tasarımını Yönlendiren Modern Sanat Hareketleri
Adobe Illustrator

3. Hafta: Grafik Tasarım Tarihi:
-Modern Sanat Hareketleri Ortamında Grafik Tasarım
Adobe Illustrator

4. Hafta: Grafik Tasarım Tarihi:
-Amerika’da Modern Hareketin Gelişimi
-Uluslararası Tipografik Stil
Adobe Illustrator

5. Hafta: Grafik Tasarım Tarihi:
-New York Okulu
-Kurumsal Kimlik ve Görsel Sistemler
Adobe Illustrator

6. Hafta: Grafik Tasarım Tarihi:
-Kavramların Görsel Anlatımı
Adobe Illustrator

7. Hafta: Grafik Tasarım Tarihi
-Grafik Tasarımda Uluslararası Dönem
Adobe Illustrator

8. Hafta: Adobe Photoshop

9. Hafta: Adobe Photoshop

10. hafta: Adobe Photoshop

11. hafta: Adobe Photoshop

12. hafta: Adobe Photoshop

13. hafta: Adobe Photoshop

14. hafta: Adobe Photoshop
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrencilerin tanımlanan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdikleri fikirleri uygun yazılımlarla tasarlamaları sağlanacaktır. Öğrenciler grafik tasarım tarihi hakkında bilgi sahibi olacakları gibi profesyonel sektörde yaygın olarak kullanılan iki farklı yazılımı kullanma bilgi ve becerisine sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım ve stüdyo uygulaması.
Kaynaklar -Bektaş, D. (1992) Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi. YKY, İstanbul.

-Heller, S. ve Balance, G. (2001) Graphic Design History, Allworth Communications.

-Adobe Creative Team (2010) Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book.

-Adobe Creative Team (2010) Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kavramlar: Grafik Tasarım Tarihi: Çağ Dönümünde Modernizmi Hazırlayan Sanat Hareketleri ve Grafik Tasarım
2 Grafik Tasarım Tarihi:20.yy’ın Başında Avrupa Sanat ve Tasarımını Yönlendiren Modern Sanat Hareketleri, Adobe Illustrator
3 Grafik Tasarım Tarihi:Modern Sanat Hareketleri Ortamında Grafik Tasarım, Adobe Illustrator
4 Grafik Tasarım Tarihi:Amerika’da Modern Hareketin Gelişimi, Uluslararası Tipografik Stil, Adobe Illustrator
5 Grafik Tasarım Tarihi:New York Okulu, Kurumsal Kimlik ve Görsel Sistemler, Adobe Illustrator
6 Grafik Tasarım Tarihi: Kavramların Görsel Anlatımı, Adobe Illustrator
7 Grafik Tasarım Tarihi:Grafik Tasarımda Uluslararası Dönem, Adobe Illustrator
8 Adobe Photoshop
9 Adobe Photoshop
10 Adobe Photoshop
11 Adobe Photoshop
12 Adobe Photoshop
13 Adobe Photoshop
14 Adobe Photoshop
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 12 48
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top