İletişim Lisans Programı

Bilim ve Teknoloji Tarihi(COM125)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM125 Bilim ve Teknoloji Tarihi 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Enrique KLAUS ek.llevesdiaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özellikle de iletişimle bağlantılı olarak, bilim ve teknoloji tarihi hakkında genel bir bakışa sahip olmak.
İçerik Ders, üç bölümden oluşur:
1. Bilimsel düşünüş. Bilim, teknik ve teknoloji terimlerinin tanımlanması. Bilimsel yaklaşımın keşfi ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bakış
2. Tarih öncesinden 21. yüzyıla, bilimin genel tarihi. Bilimin doğuşundan yakın zaandaki gelişmelere kadar, büyük keşifleri tarihsel ve toplumsal bağlamına oturtmak amacıyla bir toplumsal tarih çalışması.
3. İletişim bilim ve teknolojileri. Modern iletişim kavramının doğuşu ve başlıca düşünce akımları (medyanın dolaylı ve dolaysız etkileri, iletişim ütopyaları, eleştirel ve sosyolojik yaklaşımlar)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda, öğrenci aşağıdaki çıktılara sahip olacaktır:
bilimsel düşünüşü tanımlamak, gerektirdiklerini anlamak ve ipuçlarını belirleyebilmek;
bilim ve teknolojideki büyük ilerlemeleri zamanda ve mekanda yerleştirebilmek;
bilimsel ve teknolojik evrimlerin ortaya çıkış ve ilerlemelerini tarihsel bağlamlarına oturtabilmek.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgilerin aktarımıyla birlikte öğrencinin de, dersin hocasının onayını da alarak seçtiği bir tema hakkında yazılı bir dosya hazırlaması ve sözlü bir sunuş yapması beklenir. Bu konu, teknik bir nesne, bir mucit ya da araştırmacı veya bir düşünce akımı olabilir.
Kaynaklar Conner Clifford D., 2011 (2005). Histoire populaire des sciences, Montreuil : L’Échappée.
Flichy Patrice, 1997 (1991). Une histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée, Paris : La Découverte.
Mattelart Armand, 1997 (1994). L’Invention de la communication, Paris : La Découverte.
Mondoux André, 2011. Histoire sociale des technologies numériques. De 1945 à nos jours. Québec : Éditions Nota Bene.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: İletişim bilimleri ve teknikleri
2 Kitabın tarihi: Yazıtlardan ekrana
3 Telgraf (1): Telgraf ve siyaset
4 Telgraf (2): Telgraf ve ticaret
5 Telefon: Uzak mesafeden konuşmanın tarihi
6 Radyo: Savaş ve kitle iletişimi
7 Fotoğraf: kanıtlamanın estetiği
8 Sınav
9 Ağların tarihi: Okyanusaşırı kablo hattı
10 Internet: Ağın doğuşu
11 Internet. Ağın küreselleşmesi
12 Dijital sosyal ağlar
13 Devlet, big data ve algoritmalar
14 Sonuç
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top