İletişim Lisans Programı

Bilim ve Teknoloji Tarihi(COM125)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM125 Bilim ve Teknoloji Tarihi 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Enrique KLAUS ek.llevesdiaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özellikle de iletişimle bağlantılı olarak, bilim ve teknoloji tarihi hakkında genel bir bakışa sahip olmak.
İçerik Ders, üç bölümden oluşur:
1. Bilimsel düşünüş. Bilim, teknik ve teknoloji terimlerinin tanımlanması. Bilimsel yaklaşımın keşfi ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bakış
2. Tarih öncesinden 21. yüzyıla, bilimin genel tarihi. Bilimin doğuşundan yakın zaandaki gelişmelere kadar, büyük keşifleri tarihsel ve toplumsal bağlamına oturtmak amacıyla bir toplumsal tarih çalışması.
3. İletişim bilim ve teknolojileri. Modern iletişim kavramının doğuşu ve başlıca düşünce akımları (medyanın dolaylı ve dolaysız etkileri, iletişim ütopyaları, eleştirel ve sosyolojik yaklaşımlar)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda, öğrenci aşağıdaki çıktılara sahip olacaktır:
bilimsel düşünüşü tanımlamak, gerektirdiklerini anlamak ve ipuçlarını belirleyebilmek;
bilim ve teknolojideki büyük ilerlemeleri zamanda ve mekanda yerleştirebilmek;
bilimsel ve teknolojik evrimlerin ortaya çıkış ve ilerlemelerini tarihsel bağlamlarına oturtabilmek.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgilerin aktarımıyla birlikte öğrencinin de, dersin hocasının onayını da alarak seçtiği bir tema hakkında yazılı bir dosya hazırlaması ve sözlü bir sunuş yapması beklenir. Bu konu, teknik bir nesne, bir mucit ya da araştırmacı veya bir düşünce akımı olabilir.
Kaynaklar Conner Clifford D., 2011 (2005). Histoire populaire des sciences, Montreuil : L’Échappée.
Flichy Patrice, 1997 (1991). Une histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée, Paris : La Découverte.
Mattelart Armand, 1997 (1994). L’Invention de la communication, Paris : La Découverte.
Mondoux André, 2011. Histoire sociale des technologies numériques. De 1945 à nos jours. Québec : Éditions Nota Bene.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: İletişim bilimleri ve teknikleri
2 Kitabın tarihi: Yazıtlardan ekrana
3 Telgraf (1): Telgraf ve siyaset
4 Telgraf (2): Telgraf ve ticaret
5 Telefon: Uzak mesafeden konuşmanın tarihi
6 Radyo: Savaş ve kitle iletişimi
7 Fotoğraf: kanıtlamanın estetiği
8 Sınav
9 Ağların tarihi: Okyanusaşırı kablo hattı
10 Internet: Ağın doğuşu
11 Internet. Ağın küreselleşmesi
12 Dijital sosyal ağlar
13 Devlet, big data ve algoritmalar
14 Sonuç
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 1 1
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 45
Toplam İş Yükü / 25 1,80
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top