İletişim Lisans Programı

Temel Programlama l(COM137)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM137 Temel Programlama l 1 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tamer ÖZYİĞİT tozyigit@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar programlarını yöentimsel ve operasyonel olarak etkin bir şekilde kullanabilmeleri için,
temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları, özellikle excel ve grafik işleme programları konularında öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
İçerik 1. Bilgisayar Tarihi
2. Donanım ve Çevre Birimleri
3. Bilgisayar İşletim Sistemleri
4. Bilgisayar Ağları ve İnternet
5. Kelime İşlem Programları
6. Kelime İşlem Programları
7. Sunum Programları
8. Ara Sınav
9. Hesap Tabloları
10. Hesap Tabloları
11. Vektör Bazlı Grafik İşleme Programları
12. Vektör Bazlı Grafik İşleme Programları
13. Piksel Bazlı Grafik İşleme Programları
14. Sayfa Düzenleme Programları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Bilişim teknolojilerini değerlendirebilecektir.
1.1. Bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarını açıklar.
1.2. Bilişim teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır.
1.3. Bilgisayar sistemlerinin alt yapılarını tartışır.
2. Bilgi teknolojileri sürecini değerlendirebilecektir.
2.1. Bilgisayardaki işletim sistemlerini ayırt eder.
2.2. İşletim sistemlerindeki hataları çözer.
3. Bilgi teknolojilerini değerlendirebilecektir.
3.1. Kelime işlem ve sunum programlarını kullanır.
3.2. Kendi sosyal medya hesaplarını yönetir.
3.3 Hesap tablosu programlarını yönetir.
3.4 Vektör ve piksel bazlı grafik işleme programlarının temel özelliklerini tanır
Öğretim Yöntemleri Anlatım, bilgisayarla laboratuvar çalışması, araştırma ve rapor hazırlama.
Kaynaklar Temel Bilgi Teknolojileri, Nobel Yayıncılık, Yazar: İbrahim Halil Sugözü
Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilgisayar Tarihi
2 Donanım ve Çevre Birimleri
3 Bilgisayar İşletim Sistemleri
4 Bilgisayar Ağları ve İnternet
5 Kelime İşlem Programları
6 Kelime İşlem Programları
7 Sunum Programları
8 Ara Sınav
9 Hesap Tabloları
10 Hesap Tabloları
11 Vektör Bazlı Grafik İşleme Programları
12 Vektör Bazlı Grafik İşleme Programları
13 Piksel Bazlı Grafik İşleme Programları
14 Sayfa Düzenleme Programları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 70
Toplam İş Yükü / 25 2,80
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top