İletişim Lisans Programı

Makro Ekonomi(COM171)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM171 Makro Ekonomi 1 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fatma Ayfer KARAYEL ayferkarayel@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İletişim Fakültesi öğrencilerinde Makroekonomi biliminin temel kavramlarını oluşturmak, temel finansal bakış açısı ve Türkiye'nin güncel makroekonomik görünümü hakkında yorum kabiliyetini geliştirmek
İçerik Makroekonomik araştırmalarda yer alan temel kavramlar,
Temel finansal kavramlar, Türkiye'nin güncel makroekonomik ve finansal görünümü
Güncel Mali politikalar ve Ekonomik büyüme
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Temel Makroekonomik kavramlar ve göstergeler ile ulusal hesaplar hakkında bilgi
2. GSYIH ölçümü, yorumu ve bileşenleri
3. Toplam Planlanan harcama kavramı, hesabı ve bileşenleri
4. Tüketim, Hükümet harcamaları, yatırımlar ve dış ticaret
5. Mali politkalar, vergilendirme
6. Para politkası
7. Ödemeler dengesi, dış ticaret ve cari açık kavramları
8. Güncel TUİK verilerine dayanarak, Türkiye'nin GSYIH büyümesi, bileşenlerinin evrilişi ve yorumu
9. Güncel TCMB verilerine dayanarak, Dış ticaret dengesi, cari açık kalemlerinin seyri ve yorumu
10. Teorik açıdan 2. nesil ekonomik büyüme kavramları ve inovasyon
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Blanchard, O. & Cohen,D. (2006)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Makroekonomik kavramlar ve göstergeler ile ulusal hesaplar hakkında bilgi
2 GSYIH ölçümü, yorumu ve bileşenleri
3 Toplam Planlanan harcama kavramı, hesabı ve bileşenleri
4 Tüketim, Hükümet harcamaları, yatırımlar ve dış ticaret
5 Mali politkalar, vergilendirme
6 Para politikası
7 Ödemeler dengesi, dış ticaret ve cari açık kavramları
8 Güncel TUİK verilerine dayanarak, Türkiye'nin GSYIH büyümesi, bileşenlerinin evrilişi ve yorumu
9 Güncel TCMB verilerine dayanarak, Dış ticaret dengesi, cari açık kalemlerinin seyri ve yorumu
10 Teorik açıdan 2. nesil ekonomik büyüme kavramları ve inovasyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 35
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 65
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 95
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 1 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 91
Toplam İş Yükü / 25 3,64
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top