İletişim Lisans Programı

Sosyoloji(COM121)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM121 Sosyoloji 1 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLSÜN GÜVENLİ gguvenli@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyolojinin temel kuram ve kuramcılarının öğretileceği bu dersin
amacı öğrencilerin toplumsal olguların açıklanmasında geçerli olan
farklı sosyolojik yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak, iletişim kuramları ve çalışmalarına temel oluşturmaktır.
İçerik Toplumsal ve kültürel koşullar çerçevesinde sosyolojinin doğuşu.
Sosyolojiyi etkileyen felsefeciler.
Pozitivizm, Auguste Comte.
Emile Durkheim: İş bölümü, mekanik ve organik
dayanışma, anomi, toplumsal olgu.
Karl Marx: tarihsel materyalizm, toplumsal sınıflar
ve çatışma, yabancılaşma.
Max Weber: toplumsal değerler, din, toplumsal
eylem, akılcılaşma.
Fonksiyonalizm: Malinowski (gereksinim,
kültür, işlev)
Fonksiyonalizm: R. Merton (fonksiyonel analiz,
rol ve statüler, gruplar, disfonksiyon)
Chicago Okulu (Çevresel analiz, kent sosyolojisi,
niteliksel yöntem)
Etkileşimci akım
Pierre Bourdieu (habitus, sembolik şiddet, kültürel
sermaye, yeniden üretim)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Sosyolojiye damga vurmuş temel kuram/kuramcıları ve
eserlerini belirtir.
- Temel kavramları farklı kuramlar/ kuramcılar çerçevesinde
tanımlar.
- Sosyologları ve kavramları farklı kuramlar çerçevesinde
sınıflandırır.
- Kuram ve yöntemler arasında ilişki kurar.
- Kuram/kuramcılar arasında karşılaştırma yapar.
- Toplumsal olguları temel kuramlar çerçevesinde sorgular
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ARON Raymond, Les étapes de la pensée sociologique, Paris:
Gallimard, 1967.
AKOUN André, ANSART Pierre, Le dictionnaire de sociologie,
Paris: le Robert, 1999.
FERREOL Gilles, Introduction à la sociologie, Paris. Armand Colin,
1993.
GENISSEL Marc-Antoine, Introduction à la sociologie, Paris:
Ellipses, 1999.
L’école de Chicago : naissance de l’ecologie urbaine, textes traduits
et présentés par Yves Grafmeyer, IsaacJoseph, Paris: Aubier, 1984.
Kuramcıların eserlerinden metinler.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Toplumsal ve kültürel koşullar çerçevesinde sosyolojinin doğuşu
2 Sosyolojiyi etkileyen felsefeciler
3 Pozitivizmden ampirizme, Auguste Comte.
4 Emile Durkheim: İş bölümü, mekanik ve organik dayanışma, anomi, toplumsal olgu.
5 Karl Marx: tarihsel materyalizm, toplumsal sınıflar ve çatışma, yabancılaşma.
6 Max Weber: toplumsal değerler, din, toplumsal eylem, akılcılaşma.
7 Durkheim’ın ardından: Mauss (simgesel pratikler ve toplumsal işlevleri) Halbwachs (toplumsal sınıf sosyolojisi, gereksinimlerin hiyerarşisi)
8 Ara Sınav
9 Mutlak Fonksiyonalizm: Malinowski (gereksinim, kültür, işlev) Radcliffe-Brown (süreç, yapı, fonksiyon)
10 Fonksiyonalizm: R. Merton (fonksiyonel analiz, rol ve statüler, gruplar, disfonksiyon) Parsons (fonksiyon ve sistem)
11 Chicago Okulu (Çevresel analiz, kent sosyolojisi, ampirik metodun önemi)
12 Etkileşimci akım
13 Kültürel Çalışmalar
14 Pierre Bourdieu (habitus, sembolik şiddet, kültürel sermaye, yeniden üretim)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 26 26
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35 35
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top