İletişim Lisans Programı

Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım I(COM181)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM181 Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım I 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) NEBAHAT AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencinin;
Türk Dili’nin yazım kurallarını, noktalana imlerini, yapısını, öğelerini, ses kurallarını kullanabilme ve yazabilme becerisini geliştirmektir.
İçerik 1. hafta: Dilbilgisi
2. hafta: Yazım Kuralları
3. hafta: Noktalama İmleri
4. hafta: Sözcük ve Sözcük kullanımı
5. hafta: Yazma ve Yazma Becerileri
6. hafta: Yazın Türleri
7. hafta: Konuşma
8. hafta: Söylem
9. hafta: Anlatım Bozuklukları
10. hafta: Vurgulama
11. hafta: Algılama
12. hafta: Tartışma
13. hafta: Yorumlama
14. hafta: Yazma Becerileri
Dersin Öğrenme Çıktıları • Dilbilgisi (Sözcük türleri, Adlar, Zamir, Sıfat, Zarf, Edat, Eylem, Ünlem)
• Ses Bilgisi ve Sesbilgisinin Dalları
• Sözcükler ve Türleri
• Cümle ve Öğeleri
• Yazım Kuralları
• Noktalama İmleri
• Anlatım Bozuklukları
• Anlama
• Anlatma
• Konuşma
• Söylem
• Hitap
• Vurgulama
• Algılama
• Yorumlama
• Yazma
• Yazı Türleri ve İşlevsellikleri (Bilgi İşlevi,Gönderge İşlevi,Çağrı İşlevi,Oyun İşlevi, İlişki İşlevi, Yazın İşlevi, Üst dil İşlevi, Anlatımsallık İşlevi)
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar DEMİRCAN Ömer, Türkçenin Sesdizimi, Der Yayınları, İstanbul,
1996.
AKSAN Doğan, Anlambilim, Engin Yayınları, 1998.
ÇOMAK Nebahat, Yazının İşlevsel Kullanımı, Der Yayınları,
İstanbul, 1995.
DEMİRAY Kemal, Temel Türkçe Sözlük, Inkılâp Kitabevi, İstanbul,
1994.
EKİCİ Orhan, Dilbilgisi, Aklan Matbaası, İstanbul, 1997.
BARDAR Berke, Başlıca Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul
Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu Yayınları, İstanbul, 1978.
ONG W., Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, 1995.
TÜRK DİL KURUMU, İmlâ Kılavuzu, Ankara, 2007.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dilbilgisi
2 Yazım Kuralları
3 Noktalama İmleri
4 Sözcük ve Sözcük kullanımı
5 Yazma ve Yazma Becerileri
6 Yazın Türleri
7 Konuşma
8 Söylem
9 Anlatım Bozuklukları
10 Vurgulama
11 Algılama
12 Tartışma
13 Yorumlama
14 Yazma Becerileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 3 3
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top