Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Fotoğrafçılık(CNT411)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT411 Fotoğrafçılık 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Murad Ö. ÖZDEMİR papergsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel fotoğrafçılık terimlerini, fotoğraf çekim tekniklerini, fotoğraf makinesi kullanımını, temel kompozisyon kurallarını ve fotoğrafçılık dallarını öğrencilere aktarmaktır.
İçerik 1. Hafta Temel fotoğraf bilgisi.
2. Hafta Fotoğraf ve komposizyon.
3. Hafta Diyafram ve enstantane.
4. Hafta Fotoğraf ve ışık.
5. Hafta Fotoğraf çekim teknikleri
6. Hafta Objektifler.
7. Hafta Pozlama.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Filtreler.
10. Hafta Alan derinliği.
11. Hafta Pozometreler.
12. Hafta Panoramik fotoğraf çekimi.
13. Hafta Fotoğraf uygulamaları.
14. Hafta Foto editör yazılımları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. Temel fotoğrafçılık terimlerine hakim olmak
2. Fotoğraf teknolojisindeki günümüze kadar olan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
3. Dijital fotoğrafçılık ile ilgili kavram ve donanımlar hakkında bilgi sahibi olmak.
4. Başarılı bir fotoğraf için kompozisyon bilgisine sahip olmak.
5. Işık ayarları, flaş kullanma, ekstrem ortamlarda fotoğrafçılık.
6. F değeri, ISO, Pozlama gibi kavramlara hakim olmak ve etkili şekilde kullanabilmek.
7. Fotoğrafların üzerinde sayısal işlemler yapabilmek.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel fotoğraf bilgisi.
2 Fotoğraf ve komposizyon.
3 Diyafram ve enstantane.
4 Fotoğraf ve ışık.
5 Fotoğraf çekim teknikleri
6 Objektifler.
7 Pozlama.
8 Ara Sınav
9 Filtreler.
10 Alan derinliği.
11 Pozometreler.
12 Panoramik fotoğraf çekimi.
13 Fotoğraf uygulamaları.
14 Foto editör yazılımları.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 2 6
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 50
Toplam İş Yükü / 25 2,00
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top