Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Girişimcilik(CNT417)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT417 Girişimcilik 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) S. Murat EGİ megi@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin teknolojik yeniliklerin girişimcilik sürecinde oynadığı önemli rolü kavramalarına ve teknolojik yenilikleri kullanarak yeni teknoloji-temelli girişimlerin kurulması sürecini anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Girişimcilik, bir bireyin sahip olduğu tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirebilme ve riskleri kabullenerek bir organizasyonu başarıya ulaştırabilme yeteneğidir. Girişimcilik bir karakter özelliği kabul edildiği gibi başarılı girişim sergileyenlere de Girişimci denir. Bu ders, girişimciliğin yerel, ulusal ve uluslararası ve sektörel boyutta farklılaşan yönlerine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırır. Ancak öncelikle öğrencilere fikri mülkiyet ve korunması konusu aktarılmaktadır. Öğrenciler girişimcilik alanında teşvik edilerek fikirlerini sözlü ve yazılı olarak en etkin bir biçimde sunmaları, kaynak gereksnizmlerini ve vizyonlarını belirlemeleriniin peşisıra bir iş planı beraberine somut kaynak arama çalışması yapmaları ve gerçek bir girişimcilik başvurusunda (KOSGEB/TüBİTAK, AB) bulunmaları hedeflenmektedir.

.
İçerik 1. Hafta Yenilikçi fikirlerin ifadesi "white paper"
2. Hafta Fikri Mülkiyet haklarına giriş
3. Hafta Fikri Mülkiyet hakları
4. Hafta Girişim ve girişimci
5. Hafta işletme çeşitleri, spin off ve start up kavramları, sahiplik çeşitleri
6. Hafta Kolaylaştıcı mekanızmalar: teknoloji tranfer ofisleri, kuluçka merkezleri, melek sermaye
7. Hafta Kolaylaştıcı mekanizmalar: yurt içi mali destekler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kolaylaştırıcı mekanizmalar: AB destekleri, H2020 programı
10. Hafta Kuluçka merkezi tanıtımları
11. Hafta Başarı öyküleri
12. Hafta KOSGEB Girişimcilik destekleri
13. Hafta Proje sunumları
14. Hafta Proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayacak öğrenci aşağıdaki becerileri geliştirecek ve yeteneklere sahip olacaktır:

1. Özgün fikir ve buluşlarının fikri mülkiyetlerini korumak için gerekli mekanizmaları bilecektir
2. Fikri mülkiyet gelişimi için ulusal ve AB ölçekli destek ve ödül mekanızmalarını tanıyacaktır
3. Fikri mülkiyet başvurularını fiilen yapabilecek altyapıya sahip olacaktır
4. Girişimcilikle ilintili olarak spin-off ve start-up şirket tanımlarını, avantaj ve dezantajlarını bilecektir
5. Girişimci fikirlerini etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecektir
6. Girişimcilik konusunda ulusal ve uluslararası destekleri tanımış ve başvuracak donanıma sahip olur
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Girişimcilik. Dr Ibrahim Bozacı. Beta Yayınları, 2015, ISBN: 9786053333579
2. http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Publications
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yenilikçi fikirlerin ifadesi "white paper"
2 Fikri Mülkiyet haklarına giriş
3 Fikri Mülkiyet hakları
4 Girişim ve girişimci
5 işletme çeşitleri, spin off ve start up kavramları, sahiplik çeşitleri
6 Kolaylaştıcı mekanızmalar: teknoloji tranfer ofisleri, kuluçka merkezleri, melek sermaye
7 Kolaylaştıcı mekanizmalar: yurt içi mali destekler
8 Ara Sınav
9 Kolaylaştırıcı mekanizmalar: AB destekleri, H2020 programı
10 Kuluçka merkezi tanıtımları
11 Başarı öyküleri
12 KOSGEB Girişimcilik destekleri
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 1 15
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 1 6 6
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 25 2,40
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top