Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Modern Fiziğin Temel Kuramları(CNT413)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT413 Modern Fiziğin Temel Kuramları 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik öğrencilerinin, günümüz teknolojisinin büyük ölçüde temelini oluşturan ve bilimsel yaklaşımın niteliklerinin belirlenmesinde tartışmasız katkısı olan modern fiziğin temel kavramları hakkında genel kültür düzeyinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyenlere alt yapı hazırlamak. 17. yüzyıldan itibaren bilim tarihi ve felsefesini fizik biliminin gelişimi üzerinden tartışmak.
İçerik 1. Hafta Derse genel bakış; konular, yöntem ve dersin amaçları
2. Hafta 17. yüzyılda bilim.
3. Hafta Kopernik, Kepler, Galileo Galilei
4. Hafta Descartes, Francis Bacon, Newton
5. Hafta Mekanikçi Bilim ve Felsefe, Determinizm
6. Hafta Tesla, Faraday, Maxwell; Elektromanyetik Teori
7. Hafta 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında fiziğin sorunları
8. Hafta Ara Sınav veya ödev değerlendirmeleri.
9. Hafta Michelson - Morley deneyi, Einstein; Relativite
10. Hafta Relativite (devam)
11. Hafta Kuvantum Fiziği (giriş). Öncülük eden fizikçiler: Planck, De Broglie, Heisenberg...
12. Hafta Kuvantum Fiziği (devam)
13. Hafta Parçacıklar Fiziği
14. Hafta Modern Fiziğin oluşumu, Bilimsel devrimlerin yapısı; Karl Popper, Thomas Kuhn...
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilim tarihi ve felsefesi üzerine inceleme yapmayı teşvik edecek alt yapının oluşması. Modern fiziğin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların felsefeye ve günümüz teknolojisine olan katkılarının değerlendirilmesi.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. BİLİM TARİHİ (Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi) COLIN A. RONAN, Tübitak Yayınları
2. BATI FELSEFESİ TARİHİ (3 Cilt), BERTRAND RUSSELL, Say Yayınları.
3. Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik, John R. TAYLOR, Chris ZAFARITOS
4. Çağdaş Fiziğin Kavramları, Arthur BEISER
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse genel bakış; konular, yöntem ve dersin amaçları
2 17. yüzyılda bilim.
3 Kopernik, Kepler, Galileo Galilei
4 Descartes, Francis Bacon, Newton
5 Mekanikçi Bilim ve Felsefe, Determinizm
6 Tesla, Faraday, Maxwell; Elektromanyetik Teori
7 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında fiziğin sorunları
8 Ara Sınav veya ödev değerlendirmeleri.
9 Michelson - Morley deneyi, Einstein; Relativite
10 Relativite (devam)
11 Kuvantum Fiziği (giriş). Öncülük eden fizikçiler: Planck, De Broglie, Heisenberg...
12 Kuvantum Fiziği (devam)
13 Parçacıklar Fiziği
14 Modern Fiziğin oluşumu, Bilimsel devrimlerin yapısı; Karl Popper, Thomas Kuhn...
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 2 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 48
Toplam İş Yükü / 25 1,92
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top