Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Görsel Kültür(CO-E 514)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 514 Görsel Kültür 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Murad Ö. ÖZDEMİR papergsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Görme duyusu, dünyayı algılama ve yorumlamada belirleyici bir rol oynamaktadır.Bu dersin amacı video, sinema, bilgisayar gibi araçlarla günümüz yaşamında önemi giderek artan görsel kültür ürünlerinin eleştirel bir bakış açısıyla kavranıp tartışılmasını sağlamaktır
İçerik 1. Hafta: Kültür nedir?
2. Hafta: Kültür nedir?
3. Hafta: Kültür ve İletişim
4. Hafta: Gündelik yaşam I
5. Hafta:Gündelik yaşam II
6. Hafta: Kültürel Zaman-Mekanlar
7. Hafta: Kültürel Zaman-Mekanlar
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: Görsel Medya I
10. Hafta: Görsel Medya II
11. Hafta:Görsel Medya III
12. Hafta: Yeni Teknolojiler ve Görsellik I
13. Hafta: Yeni Teknolojiler ve Görsellik II
14. Hafta: Genel Tartışma
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
• Kültürü tanımlayabilecek,
• İletişimle kültür arasındaki ilişkiyi açıklayabileck,
• Gündelik yaşamda görselliğin önemini kavrayacak,
• Kültürün zaman, mekan boyutlarını gözlemleme yetisini gelişitirecek,
• Film, fotoğraf gibi görsel metinlerde kültürel çözümleme yapabilecektir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. GÜVENÇ, Bozkurt. İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi
2. WINKIN, Yves. Anthropologie de la Communication, Bruxelles: de Boeck & Larcier, 1996
3. HALL, Edward T. Le Langage Silencieux, Paris: Seuil, 1984
4. BARRIER, Guy La Communication Non Verbale, Paris: ESF.1996
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top