Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Medya Eleştirisi(CO-E 511)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 511 Medya Eleştirisi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ceren SÖZERİ cerensozeri@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik Kitle İletişiminin Anlam ve Önemi, İletişim Süreci ve İltişim Modelleri, Kuramlar; İkna Kuramları, Kitle İletişim Araçlaının Etkileri, Etkiye Dair Kuramlar, Mermi Kuramı, Suskunluk Sarmalı, Modern Kuramlar; McLuhan, Postman, Chomsky, Baudrillard, Küreselleşme sürecinde Kitle İletişim araçlarında görülen kartelleşme, dev medya holdingleri-siyaset-büyük sermaye ilişkileri vs.konuları ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, medya ve iletişim çalışmalarının kısa tarihçesi
2 Normatif medya kuramları
3 Medya etki teorileri
4 Türkiye'de medyanın ekonomi politiği
5 Medya etiği
6 Siyasal iletişim ve medya
7 Ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemeler ve medyada ayrımcılık
8 Ara Sınav
9 Medya ve Nefret Söylemi
10 Spor endüstrisi ve medya
11 Reklam endüstrisi ve medya
12 Sinema endüstrisi ve medya
13 Alternatif Medya ve Türkiye'deki uygulamaları
14 Yeni medya ve etik sorunlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 30 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 25 6,00
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top