Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı

Kültürlerarası İletişim(COM 731)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 731 Kültürlerarası İletişim 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Nilgün Tutal Cheviron ntutal@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öteki ve ötekilik temaları bağlamında oluşan tarihi, psikanalist, sosyolojik, antropolojik ve felsefe alanında oluşan kavram ve düşünceleri ele almak, tartışmaları doktora programı öğrencileriyle birlikte güncel konulara aktarmaktır. Dersin bir diğer amacı, enformasyon çağında ve küresel bir dünya yaşandığının dikkate alınarak, yeni iletişim düzeninde ortaya çıkan kültürlerarası ilişki ve iletişim biçimleri bağlamındaki iktidar ve egemenlik ilişkilerini teorik ve pratik olarak anlamaya çalışmaktır. Ayrıca ders boyuca, çağımızın kültürlerarası iletişim sorunları tespit edilip, olası çözüm yolları konusunda da tartışılacaktır.
İçerik ötekilik kuramları, ötekilik söylemlerinin eleştirisine dair yöntemsel yaklaşımlar
Dersin Öğrenme Çıktıları -Öteki ve Ötekilik konusunda üretilen bilgi birikimini edinmek.
-İçinde yaşadığımız çağın değişik türden farklılıklar nedeniyle tanık olduğu çatışmaları anlamak.
Öğretim Yöntemleri Dersler ortak okumalar ve konuyla ilgili doktor adyalarının sunuşalarıyla oluşur. öğrenciler vize ve final sınavları için ayrı okuma ve araştırma yapar.
Kaynaklar Farklı Okuma Önerileri- Her dönem başında okuma metinleri farklı bir sorunsala göre yeniden belirlenir

1-François Hartog, Heredostos'un Aynası
2- Thery Hentsch Akdenizli Doğu'nun İnşası
3-Tzvetan Todorov La decouverte de l'amerique
4-Franz Fanon Siyah Deri Beyaz Maske
5- Julia Kristeva Korkunun Güçleri
6-Gieorgio Agamben Kutsal İnsan
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 François Hartog Antik Yunan'da öteki 1
2 François Hartog Antik Yunan'da öteki 2
3 Thery Hentsch Akdeniz ve Doğululaştırılması 1
4 Thery Hentsch Akdeniz ve Doğululaştırılması 2
5 Tzvetan Todorov Amerika'nın Keşfi ve ötekilik 1
6 Tzvetan Todorov Amerika'nın Keşfi ve ötekilik 1
7 Franz Fanon ve ötekilik 1
8 Franz Fanon ve ötekilik 2
9 Julia Kristeva ve ötekilik 1
10 Julia Kristeva ve Ötekilik 2
11 Giorgio Agamben ve ötekilik 1
12 Giorgio Agamben ve Ötekilijk 2
13 Genel toparlama 1
14 Genel toparlama 2
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 12 25
Sunum 12 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 12 25
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 38 175
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci doğru referansları kullanarak mevcut kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilir ve yeni sentezlere ulaşabilir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, radyo, televizyon, sinema, yeni medya) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünceyi, medya ve iletişim alanındaki etik değerleri, kamu yararı doğrultusunda insan ve topluluk haklarına saygıyı benimser. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı yöntem yaklaşımlarını kullanarak özgün bilimsel araştırmalar yapabilir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir. X
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metotlara yenilik getirebilir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilir ve yayımlayabilir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 12 25 300
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 459
Toplam İş Yükü / 25 18,36
Dersin AKTS Kredisi 18
Scroll to Top