İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İkna Stratejileri ve Dijital İletişim Yönetimi(RPS 541)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPS 541 İkna Stratejileri ve Dijital İletişim Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) NAZLI AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, ikna öğrenilebilen ve geliştirilebilen yöntem ve teknikler bütünü olarak kabul edilerek "nasıl daha etkili iletişim kurabilirim" sorusuna cevap aranmaktadır. Kuramsal açılımların sosyal psikoloji alanında geliştirilen çalışmalara ve laboratuvar deneylere dayandığırıldığı ikna stratejileri , günümüzde iş dünyası ve siyaset başta olmak üzere sosyal ilişkilerin her alanında başarının anahtarı olarak kabul görmektedir. Ders kapsamında kavramsal açılımların iş dünyası öğretileriyle sentezlenmesi hedeflenmektedir.
İçerik 1. Ders planının ve ders dahilinde yapılacak çalışmaların tanıtımı

2. Tarihsel perspektifte iknanın değişen tanımı

3. Retorik

4. Propaganda uygulamaları

• G. Le Bon “ Kitleler Psikolojisi”
• G. Tarde “ Taklit Kanunları

5. Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar:
• Tutum Nedir?
• Tutumun Öğeleri

6. Tutumlar arası tutarlılık ve Tutum- Davranış İlişkisi
• Heider’in “Denge Kuramı”
• Festinger’in “Bilişsel Çelişki Kuramı”

7. C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli”
Kaynağın özellikleri:
• İnanırlık, Saygınlık, Güvenilirlik
• Sempati

8. C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli”
• İletişimin özellikleri: Görüş Farkı, Tek Yönlü – Çift Yönlü iletişim – Duygusal, Ussal İletişim
• Hedefin özellikleri

9. Vize

10. Mc Guire’e göre İkna Edici İletişim Faktörleri -

11. Petty ve Cacioppo, “Ayrıntılı İnceleme Olasılığı Modeli”- ( ELM)
12. Teknoloji ve İkna
• Web’in inanırlığının ölçümlenmesi
• Mobil İletişimin ikna gücü
• Stanford Üniversitesi İkna Edici Teknoloji Laboratuarı araştırma sonuçlarının incelenmesi

13. Kampanya Analizi I: Siyasi İletişim, Reklam, Sosyal Soumluluk Projeleri alanlarında uygulamalar

14. Kampanya Analizi II: Siyasi İletişim, Reklam, Sosyal Soumluluk Projeleri alanlarında uygulamalar

y
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci:
Etkili iletişim stratejileri geliştirir;
Tarihsel perspektif içinde, iletişim süreçlerinin gelişimine paralel olarak ikna paradigmalarının değişimini yorumlar;
Tutum oluşumu ve tutum değişimi süreçlerini analiz eder;
Sosyal etki mekanizmalarını yorumlar;
İkna stratejilerini etkileşimli medya ortamlarına uygular.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, küçük grup tartışması, örnek olay incelemesi, sunum
Kaynaklar ALMEIDA Fabrice d’, Images et Propagande, Casterman, Paris, 1995.
BAIRD Jay W, The mythical world of Nazi war propaganda : 1939-1945 University of Minnesota Press, Minneapolis- Minn, 1974.
BELLENGER Lionel, La persuasion, PUF, Collection que sais-je?, Paris, 1992.
CIALDINI Robert B., İknanın Psikolojisi, traduit par Fevzi Yalım, MediaCat Kitapları, Ankara, 2001.
CIALDINI Robert B.,Influence: Science and Practice, Allyn & Bacon, 2003.
CIALDINI Robert B., Harnessing the Science of Persuasion, Harvard Business Review; Vol. 79 Issue 9, 2001, pp72-79.
HOGAN Kevin, ThePsychology of persuasion: how to persuade others to your way of thinking, Pelican Publisging Company, Gretna, Louisiana, 2002.
LE BON Gustave, Psychologie des foules, PUF/Quadrige, 5e éd., Paris, 1995.
LEVINE Robert V., Power of Persuasion: How we’re bought and sold, John Wiley&Sons, New Jersey, 2003.
JOHNSTON D: Deirdre, The art and science of persuasion, Madison, Wis, Mc Graw Hill, 1994.
JOWETT Garth, O'DONNELL Victoria, Propaganda and persuasion, Sage, London, 1986.
KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve insanlar: sosyal psikolojiye giriş, Evrim Basın Yayın Dağıtım, Istanbul, 1988.
KAPFERER Jean-Noel, Les chemins de la persuasion : le mode d'influence des media et de la publicité sur les comportements, Gauthier-Villars, Paris, 1978.

MESSARIS Paul, Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising, Sage Publications, London, 1997.

MİLLS Harry, Artful Persuasion: How to Command Attention, Change Minds, and Influence People, Publication Data, New York, 2000.
MORTENSEN Kurt W, Maximum İnfluence: the 12 universel laws of power persuasion, Publication Data, New York, 2004.
PERLOFF Richard, The dynamics of Persuasion: communication and attitudes in the 21st century, Lawrence Erlbaum, London, 2003.
PETTY Richard E., CACIOPPO John T., The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, Advances in Experimental social psychology, vol.19, Academic Press, 1986.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Ders planının ve ders dahilinde yapılacak çalışmaların tanıtımı
2 Tarihsel perspektifte iknanın değişen tanımı
3 Retorik
4 G. Le Bon “ Kitleler Psikolojisi” ve • G. Tarde “ Taklit Kanunları"
5 Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar
6 Tutumlar arası tutarlılık ve Tutum- Davranış İlişkisi
7 C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli”: Kaynağın özellikleri
8 C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli”: İletişim ve Alıcının özellikleri
9 Vize
10 Mc Guire’e göre İkna Edici İletişim Faktörleri
11 Petty ve Cacioppo, “Ayrıntılı İnceleme Olasılığı Modeli”- ( ELM)
12 Teknoloji ve İknanın değişen paradigmaları
13 Kampanya Analizi I: Siyasi İletişim, Reklam, Sosyal Soumluluk Projeleri alanlarında uygulamalar
14 Kampanya Analizi II: Siyasi İletişim, Reklam, Sosyal Soumluluk Projeleri alanlarında uygulamalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 1 60
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 20 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top