İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dijital Müşteri Deneyimi I(RPS 562)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPS 562 Dijital Müşteri Deneyimi I 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik , ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site veya uygulama olsun herhangi bir dijital mecranın hedef kitle tarafından etkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir.
Son dönemde yapılan araştırmalar, web sitelerinde kullanılabilirliği arttırmaya ve kullanıcı deneyimini desteklemeye yönelik iyileştirmelerin, mevcut trafiği arttırmaya yönelik çabalara kıyasla ROI bağlamında çok yüksek oranda bir dönüşüm sağladığını ortaya koymuştur. Bu anlamda özellikle dijital medya profesyonellerinin kullanılabilirlik paradigması ve bu bağlamda etkileşimli medya tasarımı hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi ve değerli katkılar sunması açısından önem taşımaktadır.
Bu bağlamda bu dersin amacı katılımcılara söz konusu kavramlar hakkında güçlü bir farkındalık sağlamak ve hem masaüstü hem de mobil ortamda sunulan etkileşimli arayüzlere yönelik uygulamalı olarak analiz bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik 1. Hafta: Giriş Dersi

2. Hafta:
Anahtar Kavramlar
¦ İnsan-bilgisayar etkileşimi (Human-Computer Interaction (HCI))
¦ Grafik kullanıcı arayüzü (Graphical User Interface (GUI))
¦ Kullanılabilirlik
o Kullanılabilirlik neden önemlidir?
o E-ticaret dünyasına kullanılabilirlik perspektifiyle genel bir bakış
o Kullanılabilirlik nasıl ölçülür?
¦ Kullanıcı deneyimi
o Bir fenomen olarak kullanıcı deneyimi
? Kullanıcı Çeşitliliği vs. Teknoloji Çeşitliliği
? Yeni çok ekranlı-dünyada kullanıcı deneyimi
? İyi kullanıcı deneyimi: Context/Convenience vs. Taste/Appeal
o Kurumsal organizasyon içinde kullanıcı deneyimi
? Organizasyonel zorluklar
? Organazisyonel hedefler
o Bir meslek olarak kullanıcı deneyimi
? Yeni Roller ve Sorumluluklar
¦ Bir süreç olarak “Etkileşim Tasarımı”
o Süreçlerin Evrimi: Waterfall vs. Agile vs. Lean UX
o “Kullanıcı Deneyimi Merkezli yeni bir bakış”: Etkileşim Tasarımında Süreç ve Yinelemeli İş Akışı

3. Hafta:
Evrensel Kullanılabilirlik: İlgili Kavramlar, Rehber Kurallar, Standartlar

¦ Herkes için Web ne kadar mümkün?
o Kullanıcı Çeşitliliği
o Teknolojik Çeşitlilik

¦ Evrensel Kullanılabilirlik Stratejileri
o Destek Teknolojiler
o Evrensel Tasarım
o Farklı Kullanıcı Grupları için Evrensel Kullanılabilirlik Stratejileri


4. Hafta:
Kültürelleştirme ve “Küresel Mecralar”
¦ Uluslarasılaştırma
¦ Yerelleştirme
¦ “Küresel Mecralar” Tasarlamak için Parametreler
¦ Örnek Vaka Çalışmaları

5. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Bilgi Mimarisi
o Bilgiyi düzenlemek
o Bilgi Mimarisinin Sunumu
o Arama Motoru Optimizasyonu

Egzersiz: Analiz Atölyesi

6. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Masaüstü Arayüzlerde Sayfa Yapısı ve Tasarımı

Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi

7. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Mobil Arayüzlerde Sayfa Yapısı ve Tasarımı

Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi


8. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Arayüzde Tasarımında Tipografi ve Görsel Malzeme Kullanımı

Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi

9. Hafta:
Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines
¦ Form Tasarımı

? Egzersiz: Arayüz Analiz Atölyesi


10. – 14. Hafta: Vaka Analiz Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Katılımcılar, dersin sonunda “kullanılabilirlik”, “kullanıcı deneyimi” ve “etkileşim tasarımı” etrafında gelişen kavramların önemi ve çok boyutlu etkileri konusunda temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olacaklardır. Buna ek olarak, katılımcılar, ister masaüstü, ister mobil olsun, farklı ortamlardaki arayüzleri kullanılabilirlik rehber kurallarına bağlı kalarak analiz ve değerlendirme doğrultusunda teorik ve pratik düzeyde temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Rehber kurallar, ilgili terminoloji ve kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarım ve geliştirme sürecinde kullanılan teknikler konusunda bilgi sahibi olan ekip üyelerinin benzer tasarım ve geliştirme süreçlerinde diğer disiplinlerden gelen ekip üyeleriyle ortak bir dil kurmaları mümkün olabilecektir.
Öğretim Yöntemleri Aktarım ve vaka çalışması
Kaynaklar -Krug, S. (2003) Don't Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd Edition, Que.

-Krug, S. (2009) Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems, New Riders Press.

-Horton, S. (2009) Web Style Guide, 3rd edition: Basic Design Principles for Creating Web Sites, Yale University Press.

-Rızvanoğlu, K. (2009) Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, Punto Yayınları, İstanbul.

-www.firstmonday.org
-www.alertbox.com
-www.asktog.com
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş Dersi
2 Anahtar Kavramlar
3 Evrensel Kullanılabilirlik: İlgili Kavramlar, Rehber Kurallar, Standartlar
4 Kültürelleştirme ve “Küresel Mecralar”
5 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Bilgi Mimarisi
6 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Masaüstü Platformlar
7 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Mobil Platformlar
8 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Tipografi ve Görsel Malzeme Kullanımı
9 Kullanılabilirlik Perspektifinde Arayüz Tasarımını Okumak: Patterns and Guidelines _ Form Tasarmı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tartışma
2 Tartışma
3 Arayüz Analiz Çalışması
4 Arayüz Analiz Çalışması
5 Arayüz Analiz Çalışması
6 Arayüz Analiz Çalışması
7 Arayüz Analiz Çalışması
8 Arayüz Analiz Çalışması
9 Arayüz Analiz Çalışması
10 Vaka Analiz Sunumları
11 Vaka Analiz Sunumları
12 Vaka Analiz Sunumları
13 Vaka Analiz Sunumları
14 Vaka Analiz Sunumları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri üretmek ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. X
2 Enformasyon toplumu temel dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve yorumlar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. X
4 İletişim ve Bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri, yenilikleri bilir ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlar, değerlendirir. X
5 Sosyal Bilimlerde araştırma, değerlendirme ve sunum teknikleri bilir ve kullanır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 1 24 24
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü / 25 4,24
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top