Felsefe Yüksek Lisans Programı

Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık : Dil(PHIL 541)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
PHIL 541 Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık : Dil 1 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Selami Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dile yapısalcı ve post-yapısalcı yaklaşımların incelenmesi. Saussure, Strauss, Barthes, Foucault ve Derrida'nın dil anlayışlarının tanıtılması.
İçerik 1.Yapısalcı ve post-yapısalcı dil anlayışları hakkında refleksiyon becerisi.
2.Yapısalcı ve post-yapısalcı filozofların dil kavrayışları.
3.Genel olarak dil hakkında felsefî donanım.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Yapısalcı ve post-yapısalcı dil anlayışları hakkında refleksiyon becerisi.
2.Yapısalcı ve post-yapısalcı filozofların dil kavrayışları.
3.Genel olarak dil hakkında felsefî donanım.
Öğretim Yöntemleri Yüzyüze
Kaynaklar YÜCEL Tahsin (1999) Yapısalcılık, YKY, İstanbul.
BİRKİYE Atilla (1984) Yapısalcılığın Eleştirisine Doğru, Varlık yay., İstanbul.
PIAGET Jean (1970) Le Structuralisme, PUF, Paris.
DUCROT Oswald (1973) Le Structuralisme en linguistique, Seuil, Paris.
DOSSE François (1992) Histoire du structuralisme (tome I et II), Découverte, Paris.
BELSEY Caterine (2013) Postyapısalcılık, çev: Nursu Örge, Dost yay., Ankara.
SARUP Mardan (2010) Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, Çev:Abdülbaki Güçlü, Kırkgece yay., İstanbul.
MEGILL Allan (1998) Aşırılığın Peygamberleri, çev: Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat yay., Ankara.
LEVI-STRAUSS Claude (2012) Yapısal Antropoloji, çev: Adnan Kahiloğulları, İmge yay., Ankara.
FOUCAULT Michel (2006) Kelimeler ve Şeyler, çev: M.Ali Kılıçbay, İmge yay., Ankara.
FOUCAULT Michel (1999) Bilginin Arkeolojisi, çev: Veli Urhan, Birey yay., İstanbul.
DERRIDA Jacques (2011) Gramatoloji, çev: İsmet Birkan, Bilgesu yay., Ankara.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bir metot olarak yapısalcılık - I
2 Bir metot olarak yapısalcılık - II
3 Saussure ve yapısalcı dilbilim - I
4 Saussure ve yapısalcı dilbilim - II
5 Barthes ve yapısal çözümleme - I
6 Barthes ve yapısal çözümleme - II
7 Vize sınavı
8 Post-yapısalcılık ve dil - I
9 Post-yapısalcılık ve dil - II
10 Foucault'nun dil anlayışı - I
11 Foucault'nun dil anlayışı - II
12 Derrida'nın dil anlayışı - I
13 Derrida'nın dil anlayışı - II
14 Son değerlendirmeler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Felsefe okumaları ve felsefi metin yazma konusunda yeterlilik kazanır. Felsefe tarihi ve sistematik felsefe alanında derinlikli ve bütünlüklü araştırma yapma yetisini ve felsefi metin yazımına dair yeterliliklerini geliştirir. Farklı felsefi yaklaşımlar arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir. X
2 Belirli bir felsefi konuyu, o konuyu belirleyen felsefi bağlam içerisinde ele alma ve inceleme yetisini kazanır. X
3 Yaptığı felsefi çalışmalarda farklı kavramsal yapıları (epistemolojik, metafizik, etik, vs) kullanıma sokabilir. X
4 Çalıştığı felsefi alanı ilgilendiren kavramlar ve fikirlerle ilgili tarihsel bir araştırma yapabilir, çalıştığı felsefi konunun tarihçesini ortaya koyabilir. X
5 Akıl yürütme ve felsefi analiz yapmada yetkinleşir. X
6 Kütüphane kaynaklarını ve online kaynakları araştırmalarında kullanma yetisine sahiptir. Çalışma alanını ilgilendiren makale ve kitapları incelemeyi ve kullanıma sokmayı bilir. Birincil ve ikincil metinler arasında ayrım yaparak çalışır. X
7 Derinlikli argümanları ve kavramları yazılı ve sözlü olarak rahatlıkla ifade edebilir ve aktarabilir. Tartışmalar içinde asli konuyu netlikle tespit edip, ifade edebilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 39 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 13 0
Ödevler 0 20 0
Sunum 0 20 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 35 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 40 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 18 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top