Özel Hukuk Doktora Programı

Şirketler Topluluğu(ÖHDR-371)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHDR-371 Şirketler Topluluğu 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Sıtkı Anlam ALTAY anlamaltay@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Şirketler topluluğu hukukuna ilişkin teorik bilgilerin aktarımının ve tartışmaların doktora düzeyinde gerçekleştirilmesidir.
İçerik Şirketler Topluluğu Kavramı, Hakimiyetin Şartları, Karşılıklı İştirak ve Sonuöları, Topluluk Rejimine Bağlı Olmanın Sonuçları, Şirketler Topluluğunda Sorumluluk, Tam Hakimiyet Hâlinde Sorumluluk, Satın Alma Hakkı, Güvenden Doğan Sorumluluk
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler şirketler topluluğuna ilişkin hukuk kuralları hakkındaki bilgilerini doktora düzeyine yükseltecek ve ayrıca mevcut hukuki sorunları tespit etme ve tartışma imkânı bulacaktırlar.
Öğretim Yöntemleri Teorik ders ve öğrenci sunumları
Kaynaklar Kürşat Göktürk, Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, İstanbul 2015.
Asuman Yılmaz, Şirketler Topluluğuna Güvenden Doğan Sorumluluk, İstanbul 2010.
Gül Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Şirketler Topluluğu Kavramı - I
2 Şirketler Topluluğu Kavramı - II
3 Hakimiyetin Şartları - I
4 Hakimiyetin Şartları - II
5 Hakimiyetin Şartları - III
6 Karşılıklı İştirak ve Sonuçları
7 Topluluk Rejimine Bağlı Olmanın Sonuçları - I
8 Topluluk Rejimine Bağlı Olmanın Sonuçları - II
9 Şirketler Topluluğunda Sorumluluk - I
10 Şirketler Topluluğunda Sorumluluk - II
11 Tam Hakimiyet Hâlinde Sorumluluk - I
12 Tam Hakimiyet Hâlinde Sorumluluk - II
13 Satın Alma Hakkı
14 Güvenden Doğan Sorumluluk
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 1 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 24 24
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 7 4 28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 162
Toplam İş Yükü / 25 6,48
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top