Özel Hukuk Doktora Programı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulamasıyla İlgili Sorunlar(ÖHDR-331)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHDR-331 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Uygulamasıyla İlgili Sorunlar 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) YAŞAR HAKAN PEKCANITEZ hpekcanitez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin problemli müesseselerin incelenmesi
İçerik Dava Takip Yetkisi
Fer’i Müdahale
Dava Şartları
Belirsiz Alacak Davası
Ön İnceleme
Islah
İradî Taraf Değişikliği
İspat- İspat Yükü
İspat Türleri
Belgelerin İbrazı Zorunluluğu
Senetle İspat Zorunluluğu
Kesin Hüküm
İstinaf
İhtiyatî Tedbir
Dersin Öğrenme Çıktıları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin sorunların anlaşılması ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulabilmesi.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Kuru Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2017.
Pekcanıtez Hakan/Özekes Muhammet/Akkan Mine/Taş Korkmaz Hülya (Editörler), Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
Pekcanıtez Hakan, Medenî Usûl Hukukunda Fer’i Müdahale, İzmir 1992.
Pekcanıtez Hakan, Belirsiz Alacak Davası (HMK m. 107), Ankara 2011.
Erdönmez Güray, Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, 2. Bası, İstanbul 2014.
Simil Cemil, Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dava Takip Yetkisi
2 Fer’i Müdahale
3 Dava Şartları
4 Belirsiz Alacak Davası
5 Ön İnceleme
6 Islah
7 İradî Taraf Değişikliği
8 İspat-İspat Yükü
9 İspat Türleri
10 Belgelerin İbrazı Zorunluluğu
11 Senetle İspat Zorunluluğu
12 Kesin Hüküm
13 İstinaf
14 İhtiyatî Tedbir
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 1 20 20
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 164
Toplam İş Yükü / 25 6,56
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top