Özel Hukuk Doktora Programı

Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi ve Spor Tahkim Mahkemesi(ÖHDR-323)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHDR-323 Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi ve Spor Tahkim Mahkemesi 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) HATİCE ÖZDEMİR KOCASAKAL hkocasakal@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor hukuku, sportif uyuşmazlıkların çözüm şekli ve özellikle tahkim yargılamaları hakkında bilgi vermek.
İçerik CAS kararları ve CAS Tahkim Kuralları eşliğinde spor tahkim yargılamasının işleyişi, kararların niteliği, denetimi ve yerine getirilmesi ile ilgili incelemeler yapılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Spor hukuku ve sportif uyuşmazlıkları çözüm şekli ve CAS hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğretim Yöntemleri Öğrencilere araştırma konuları verilecektir.
Kaynaklar Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL, Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Spor Tahkim Mahkemesi,İstanbul 2013.
www.tas-cas.org internet sitesindeki makale ve CAS kararları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Spor Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
2 Sporun Uluslararası Örgütlenmesi
3 Türkiye’de Sporun Örgütlenmesi
4 Sportif Faaliyetlerin Tabi Olduğu Kurallar
5 Sportif Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
6 Spor Tahkim Mahkemesi’nin Tarihçesi
7 Spor Tahkim Mahkemesinin Yetkisi
8 CAS Nezdinde İlk Derece Tahkim Yargılamasının İşleyişi
9 CAS Nezdinde İlk Derece Tahkim Yargılamasının İşleyişi
10 CAS Nezdinde Temyiz Tahkim Yargılamasının İşleyişi
11 CAS Nezdinde Temyiz Tahkim Yargılamasının İşleyişi
12 CAS Kararları Aleyhine Başvuru Yolları
13 İptal Gerekçeleri- İptal Davasında Usul
14 Türkiye ile Bağlantılı CAS Kararlarının İncelenmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 12 24
Sunum 2 10 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 2 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 171
Toplam İş Yükü / 25 6,84
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top