Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler(KHYL-125)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHYL-125 İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Özge AKSOYLU ÜRGER oaksoylu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin "dersin öğrenme çıktıları" bölümünde sıralanan hususları gerçekleştirecek bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır.
İçerik Dersin içeriği, "konu başlıkları" bölümünde belirtilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları -Mevzuatı okuma ve anlama becerisi
-İdarenin taraf olduğu sözleşmeler hakkında çağdaş yorum tekniklerini kullanabilme becerisi
-İdarenin taraf olduğu sözleşmelerin niteliğini irdeleyebilme yeteneği
-İmtiyaz sözleşmelerini ve diğer kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesine ilişkin sözleşmeleri kamu hizmeti ve yatırım hukuku kapsamında değerlendirebilme yeteneği
-Kamu personel sözleşmelerinin kamu personel rejimimiz içindeki yerini değerlendirme yeteneği
-Kamu ihale sözleşmelerinin hukuki rejimini sözleşme öncesi ve sonrası boyutlarıyla irdeleyebilme yeteneği
-Özelleştirme usulünün varlık nedeninin, amaçlarının ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi yeteneği
-Özel kişilerin kamu mallarından sözleşme usulüyle yararlanmasının hukuki rejimini irdeleyebilme yeteneği
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı - Pratik Çalışma - Sunum
Kaynaklar Konu ile ilgili bilimsel eserler, ders kitapları, içtihat ve ilgili mevzuat
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İDARİ SÖZLEŞME – İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ AYRIMI
2 İDARİ SÖZLEŞME – İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ AYRIMI
3 KANUNİ ÖLÇÜT / İÇTİHADİ ÖLÇÜT
4 İDARİ SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ REJİMİ
5 İDARİ SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ REJİMİ
6 İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ
7 YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMELERİ
8 KAMU ÖZEL ORTAKLIKLARI
9 ÖZELLEŞTİRME SÖZLEŞMELERİ
10 KAMU İHALE USULÜ VE SÖZLEŞMELERİ
11 KAMU MALLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER
12 KAMU PERSONEL SÖZLEŞMELERİ
13 İDARENİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ USULÜ
14 PRATİK ÇALIŞMA
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 14 28
Ödevler 3 14 42
Sunum 3 14 42
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 2 6 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 25 6,08
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top