Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Hak Kuramı Tartışmaları(KHYL-118)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHYL-118 Hak Kuramı Tartışmaları 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Birden GÜNGÖREN BULGAN birdengungorenbulgan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı farklı hak kuramlarını (tabii hukukçu yaklaşım, tarihselci yaklaşım, etik yaklaşım) tanıtmak ve tartışmak. Bu tartışmalar teorik temelleri göz önünde bulundurarak, Fransız devrimi sonrasında getirilen eleştiriler (Faydacı, tarihselci, geleneksel) ve günümüz insan hakları eleştirilerini (evrenselcilik/ kültürel görecilik) çerçevesinde ele alınacaktır.
İçerik Hak kuramları (bkz. konu başlıkları)
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı hak kuramları hakkında bilgi sahibi olunması ve kavramlar üzerine tartışabilmek
Öğretim Yöntemleri Kavramları tartıştırmak ve sunum yapılması
Kaynaklar Ed. Lynda S. Bell; Andew J. Nathan; Negotiating Culture and Human Rights, Ilan Peleg,Columbia Univ. Press, 2001,
Bertrand Binoche; Jean-Pierre Cléro, Bentham contre les droit de l’homme, Puf, 2007,
Edmund Burke, Reflexions on Revolution on France,
Benjamin Constant, La liberté des anciens et des modernes
Jack Donnelly, Teoride ve uygulamada insan hakları, Yetkin Basımevi, 1989
Alfred Dufour, Droits de l’homme, droit naturel et Histoire, Leviathan, Puf, 1991
Johann Galtung, Bir Başka açıdan İnsan hakları, metis, 1996
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Rechtsphilosophie
Joseph Maistre, Ecrits sur la Révolution, Presses Universitaires de France, 1989
Thomas Paine, Human Rights*
A.W. Rehberg, Recherches sur la revolution Française, Vrin, 1998
C. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschart - 1814 (Günümüzdeki Kanun Koyma ve Hukuk Bilimi Mesleği)
Leo Strauss, Droit Naturel et Histoire, Flammarion,1953
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Tabii hukuk ve Pozitif Hukuk ayrımının kökeni
3 Geleneksel açıdan tabii hukuk eleştirisi (Burke/Paine)
4 Spinoza'nın Hak Teorisi
5 Vitoria'nın iletişim hakkı
6 Hegel'in köle efendi diyalektiği
7 İnsan Onuru
8 Doğa'nın Hakları
9 Eşitlik Özgürlük
10 Yaşama Hakkı
11 İfade Özgürlüğü
12 İnsan Hakları Eğitimi
13 Kültürel görecelik
14 Haklara sahip olma Hakkı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 60
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 10 3 30
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 84 84
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top