İşletme Doktora Programı

Perakendecilikte Stratejik Yönetim(GE 745)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE 745 Perakendecilikte Stratejik Yönetim 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders perakende yönetiminin temel kavramlarını, ilke ve uygulamalarını ve perakendecilikte yeni eğilimleri ve gelişmeleri öğretmeye yöneliktir.
İçerik CH.1 Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları

CH.2 Mağaza Temelli Perakendecilik

CH.3 Mağazasız Perakendecilik

CH.4 Perakendecilikte Tüketici Davranışı
“Future of retailing”

CH.5 Perakendecilikte Pazar Stratejileri
“Retail is not broken stores are”

CH.7 Lokasyon
“KFC’s radical approach to China”

CH.8 Perakende Yer Seçimi
“Do you really want to be ebay”

Vize

CH.9 Perakendecilikte Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

CH.10 Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
“Don’t be undersold”

CH.11 Müşteri İlişkileri Yönetimi

CH.12 Ürün Yönetimi
“Retail does not cross borders”

CH.15 Fiyatlandırma
“Why good jobs are good for retailers”

CH.16 Perakende İletişim Karması
“We had to own the mistakes”

CH.17 Mağaza Yönetimi
“Burberry”

CH.18 Mağaza Dizaynı
Dersin Öğrenme Çıktıları - Perakendeciliğe ilişkin temel kavramların öğrenilmesi,
- Perakende stratejilerine ilişkin dinamiklerin kavranması,
- Perakendeci türlerinin öğrenilmesi,
- Perakendecilik faaliyetleri ve politikalarının anlaşılması,
- Perakendecilikte yeni trendlerin ve gelişmelerin kavranması
Öğretim Yöntemleri Teorik konu anlatımı ve vaka çalışması
Kaynaklar • Levy, Micheal ve Weitz, Barton A., Retailing Management, McGraw Hill Inc., NewYork.(Ders kitabı)
• Haftalık okumalar: Harvard Business Review
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 12 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 13 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir.
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 20 1 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top