İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Stratejik Yönetim(Mİ 608)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ 608 Stratejik Yönetim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, işletme eğitimi boyunca edinilen bilgileri stratejik yönetim kuram ve yöntemleriyle birleştirerek öğrencinin şirket yönetimi için gerekli altyapıyı edinmesini sağlar. Kendi işini kurmayı ve/veya tepe yönetim kadrosunun bir üyesi olmayı hedefleyen öğrencilerin hedefledikleri pozisyonlarda karşılaşacakları sorunları çözmek için gerekli olabilecek analitik tekniklerin ve becerilerin öğrencilere aktarılması dersin temel amacıdır. Ders hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik öğeler içerir. Yönetim oyunu (simulasyon), vaka analizleri ve şirket incelemesi ile öğrenciler tepe yönetici olarak karşılaşabilecekleri sorunları sınıf ortamında çözerler
İçerik 1. hafta: Giriş

2. hafta: Temel Kavramlar ve Uygulama

3. hafta: Çevre Analizi

4. hafta: İşletme Analizi

5. hafta: Strateji Oluşturma:Rekabet Stratejileri

6. hafta: Strateji Oluşturma: Şirket Stratejileri

7. hafta: Strateji Oluşturma: Foksiyonel Stratejiler

8. hafta: Strateji Uygulama

9. hafta: Yönetim Oyunu

10. hafta: Ara Sınav

11. hafta: Sunum ve Tartışmalar

12. hafta: Sunum ve Tartışmalar

13. hafta: Sunum ve Tartışmalar

14. hafta: Sunum ve Tartışmalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci

1.Geçmiş stratejileri inceleyebilmelidir.

2.Şirket ve çevre analizi yapabilmelidir.

3.Yeni stratejiler geliştirebilmelidir.


4.Stratejileri uygulayabilmelidir.

5.Şirket yönetimi konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı,
Vaka analizi
Simulasyon
Kaynaklar Contemporary Strategy Analysis R.M. Grant
Wiley 2010.

Exploring Corporate Strategy G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington Prentice Hall 2009.

Strategic Management & Business Policy T.L.Wheleen & J.D.Hunger Pearson International Edition 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Temel Kavramlar ve Uygulama
3 Çevre Analizi
4 İşletme Analizi
5 Strateji Oluşturma:Rekabet Stratejileri
6 Strateji Oluşturma: Şirket Stratejileri
7 Strateji Oluşturma: Foksiyonel Stratejiler
8 Strateji Uygulama
9 Yönetim Oyunu
10 Ara Sınav
11 Sunum ve Tartışmalar
12 Sunum ve Tartışmalar
13 Sunum ve Tartışmalar
14 Sunum ve Tartışmalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 60 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 40 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15
Proje 1 25
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 6 10
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 4 2 8
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 32 32
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 25 6,08
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top