İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Menkul Kıymet Yönetimi(Mİ616)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ616 Menkul Kıymet Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Vehbi Mehmet BOLAK mbolak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, finansal piyasalar, borsalar, menkul kıymet çeşitleri ve değerlendirmeleri ile portföy yönetimi hakkındaki temel bilgilerin verilmesidir.
İçerik 1. hafta: Mali piyasalar
2. hafta: Finansal kurumlar
3. hafta : Borsalar ve borsa endeksleri
4. hafta: Hisse senetleri
5. hafta: Tahviller ve diğer menkul kıymetler
6. hafta: Menkul kıymet değerlemesinde temel kavramlar
7. hafta: Tahvillerin değerlendirilmesi
8. hafta: Vize
9. hafta: Temel analiz yaklaşımı
10. hafta: Teknik analiz yaklaşımı
11. hafta: Portföy yaklaşımı
12. hafta: Finansal varlık fiyatlama modeli
13. hafta: Portföy yönetiminde pratik yaklaşımlar
14. hafta: Portföy performansının ölçülmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Borsa ve diğer finansal kurumların ekonomik işlevlerini değerlendirebilmelidir
2. Menkul kıymetlerin özelliklerini ayırt edebilmelidir
3. Mevcut piyasa koşulları içinde menkul kıymetlerin değerlerini hesaplayabilmelidir
4. Dalgalanan ekonomik koşullar altında menkul kıymetler portföyü yönetebilmelidir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar BOLAK, Mehmet ; “Sermaye Piyasası, Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi”, 4.bası, Beta Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Mart 2001, İstanbul.

CANBAŞ, Serpil, Hatice DOĞUKANLI; “Finansal Pazarlar”, 3. baskı, Beta Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Eylül 2001, İstanbul.

SARIKAMIŞ, Cevat; “Sermaye Pazarları”, Alfa Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Ocak 1998, İstanbul

FRANCIS, J.C.; “ Investments: Analysis and Management”, 2. Ed., McGraw-Hill Book Company, 1976
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Mali piyasalar
2 Finansal kurumlar
3 Borsalar ve borsa endeksleri
4 Hisse senetleri
5 Tahviller ve diğer menkul kıymetler
6 Menkul kıymet değerlemesinde temel kavramlar
7 Tahvillerin değerlendirilmesi
8 Vize
9 Temel analiz yaklaşımı
10 Teknik analiz yaklaşımı
11 Portföy Yaklaşımı
12 Finansal varlık fiyatlama modeli
13 Portföy yönetiminde pratik yaklaşımlar
14 Portföy performansının ölçülmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir.
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır.
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü / 25 5,40
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top