İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar(Mİ508)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ508 Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU rhacirustemoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yönetim muhasebesinde kullanılan güncel maliyet ve performans ölçüm yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçerik - Geleneksel Maliyet Yöntemleri
- Geleneksel Performans Ölçüm Yöntemleri
- Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
- Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
- Faaliyet Tabanlı Yönetim
- Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
- Hedef Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
- Tam Zamanında Üretim ve Dönüşüm Muhasebesi
- Tam Zamanında Üretim ve Dönüşüm Muhasebesi
- Kısıtlar Teorisi
- Kalite Maliyetleri
- Kalite Maliyetleri
- Balanced Scorecard ve Performans Ölçümü
- Stratejik Yönetim Muhasebesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. Çağdaş yönetim muhasebesine ilişkin temel kavramları bilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Faaliyet tabanlı maliyetlendirme, ürün yaşam eğrisi boyunca maliyetlendirme, tam zamanında üretim felsefesine göre maliyetlendirme gibi çağdaş yaklaşımları uygulayabilmeli ve bunlara ilişkin stratejiler geliştirebilmelidir.
3. Kısa vadeli planlama yapabilmeli ve bütçeler düzenleyerek planlananlarla gerçekleşenleri karşılaştırabilmelidir.
4. Kalite maliyetlerini ölçebilmeli ve bunların azaltımına yönelik programlar geliştirebilmelidir.
5. Balanced scorecard yaklaşımını kullanarak finansal performans ölçümü yapabilmeli ve finansal performansı takip edebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar * Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar-Rüstem Hacırüstemoğlu, Münir Şakrak.
** Cost Management: A Strategic Emphasis-Edward Blocher, David E. Stout, Gary Cokins, Kung Chen.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Geleneksel Maliyet Yöntemleri
2 Geleneksel Performans Ölçüm Yöntemleri
3 Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
4 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
5 Faaliyet Tabanlı Yönetim
6 Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
7 Hedef Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
8 Tam Zamanında Üretim ve Dönüşüm Muhasebesi
9 Tam Zamanında Üretim ve Dönüşüm Muhasebesi
10 Kısıtlar Teorisi
11 Kalite Maliyetleri
12 Kalite Maliyetleri
13 Balanced Scorecard ve Performans Ölçümü
14 Stratejik Yönetim Muhasebesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir.
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 139
Toplam İş Yükü / 25 5,56
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top