İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uygulamalı İstatistik(Mİ501)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ501 Uygulamalı İstatistik 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) AHMET FAHRİ NEGÜS afneg5932@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri istatistik metodolojisinin temel ilke ve araçlarıyla tanıştırmak ve öğretmektir
İçerik Hafta: İstatistiğe giriş

2. Hafta: İstatistik seriler

3. Hafta: Sayısal değişkenleri grafik üzerinde gösterme

4. Hafta: Merkezi dağılım ölçüleri

5. Hafta : Değişim ölçüleri

6. Hafta:Olasılık teorisine giriş

7. Hafta: Olasılık teorisi kuralları

8. Hafta: Bayes teoremi

9. Hafta : Değişkenler,matematiksel beklenti,varyans ve standart sapma

10. Hafta: Kesikli ve sürekli dağılımlar, olasılık dağılımları

11. Hafta : Hipergeometrik ve binom dağılımı

12. Hafta : Poisson dağılımı, normal dağılım

13. Hafta : Varyans analizi

14. Hafta : Regresyon analiz
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

1.Temel istatistik kavramları hakkında bilgiye sahip olabilmelidir
2.Olasılık teorisi hakkında bilgiye sahip olabilmelidir
3.İstatistiksel seriler, dağılım fonksiyonları ve ortalamaları değerlendirebilmelidir
4. İstatistiksel analizleri gerçekleştirmeye hakim olabilmelidir
.
Öğretim Yöntemleri teori ve buna bağlı örnekler
Kaynaklar Bernard Grais, “Statistique descriptive”,3eme edition, Dunod, Paris 1994
Paul Newbold, William L.Carlson, Betty Thorne, “Statistics for Business and Economics”, 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2007
Roger C. Pfaffenberger, James H. Patterson, “Statistical Methods for Business and Economics”, Irwin 2003Business Communication Today
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İstatistiğe giriş
2 İstatistik seriler
3 Sayısal değişkenleri grafik üzerinde gösterme
4 Merkezi dağılım ölçüleri
5 Değişim ölçüleri
6 Olasılık teorisine giriş
7 Olasılık teorisi kuralları
8 Bayes teoremi
9 Değişkenler,matematiksel beklenti,varyans ve standart sapma
10 Kesikli ve sürekli dağılımlar, olasılık dağılımları
11 Hipergeometrik ve binom dağılımı
12 Poisson dağılımı, normal dağılım
13 Varyans analizi
14 Regresyon analiz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 2 2
Toplam İş Yükü 136
Toplam İş Yükü / 25 5,44
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top