İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lojistik Yönetimi(Mİ620)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ620 Lojistik Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Orhan FEYZİOĞLU ofeyzioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geleneksel olarak lojistik, bir kaynak noktasından bir tüketim noktasına doğru mal, hizmet, bilgi ve insan hareketinin düzenlenmesi olarak tanımlanır. Teknolojinin hızlı biçimde ilerlemesi ile lojistiğin kapsamı da son yarım yüzyılda önemli ölçüde artmıştır. Hatta lojistik maliyetlerinin toplam iş yapma maliyetinin üçte birini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla etkin lojistik yönetimi şirketin başarısında kritik öneme sahiptir. Bu derste lojistik ve dağıtım yönetimine bir giriş yapılmakta ve öğrencilere lojistik yönetimi, taşıma, envanter ve dağıtım sistemleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.
İçerik Lojistik Yönetimine Giriş, Lojistik Stratejileri ve Planlaması, Lojistikte Ürün ve Müşteri Hizmetleri, Lojistikte Talep Planlaması, Lojistikte Stokların Yönetimi ve Stok Politikaları, Lojistikte Taşımacılık ve Taşıma Kararları, Lojistikte Dağıtım Ağı Tasarımları, Lojistikte Bilgi Paylaşımı ve Bilişim Sistemleri, Vaka Sunuşları ve İncelemesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci
1. lojistik sistemleri hakkında temel bilgilere sahip olacak ve bunların hem şirket stratejisini gerçekleştirmekteki hem de değer yaratımındaki önemini kavrayacaktır
2. müşteri talebine uygun olarak ve olası maliyetleri dikkate alarak stok yönetimi stratejileri geliştirebilecektir
3. taşımacılıkta ve dağıtım ağı tasarımında karşılaşılan problemler ve bunların çözümü hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaktır
4. lojistik/tedarik zinciri yönetiminde bilgi paylaşımının önemini ve eksikliğinin olumsuz sonuçlarını açıklayabilecektir
5. vaka çalışmaları sayesinde lojistik/tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan güncel problemleri tanımlayabilecek ve bunlar çözümü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaktır
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sorun (Problem) Çözme, Soru-Cevap
Kaynaklar 1. Ballou, R.H., Business Logistics/Supply Chain Management, 5th ed., Prentice Hall, 2003.
2. Chopra, S. & Meindl, P., Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, 5th ed., Prentice Hall, 2012.
3. Murphy, P.R. & Wood, D.F., Contemporary Logistics, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
4. SimchiLevi, D., Kaminsky, P. & SimchiLevi, E., Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, McGrawHill/Irwin, Boston, 2003.
5. Stock R. J. & Lambert M.D., Strategic Logistics Management, 4th Ed., McGrawHill/Irwin, 2001.
6. Lambert M. D., Stock R.J. & Ellram M.L., Fundamentals of Logistics Management, McGrawHill/Irwin, 1998.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Lojistik Yönetimine Giriş
2 Lojistik Stratejileri ve Planlaması
3 Lojistikte Ürün ve Müşteri Hizmetleri
4 Lojistikte Talep Planlaması
5 Lojistikte Stokların Yönetimi ve Stok Politikaları
6 Lojistikte Taşımacılık ve Taşıma Kararları
7 Lojistikte Dağıtım Ağı Tasarımları
8 Lojistikte Bilgi Paylaşımı ve Bilişim Sistemleri
9 Vize Sınavı
10 Vaka Sunuşları ve İncelemesi
11 Vaka Sunuşları ve İncelemesi
12 Vaka Sunuşları ve İncelemesi
13 Vaka Sunuşları ve İncelemesi
14 Vaka Sunuşları ve İncelemesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 30 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü / 25 5,40
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top