İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Pazarlama İlkeleri(Mİ504)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ504 Pazarlama İlkeleri 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet Yaman ÖZTEK moztek@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders pazarlamanın temel ilkelerini ve stratejilerini öğretmeyi amaçlamaktadır
İçerik 1. Hafta: Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve pazarlama Tanımı

2. Hafta: Pazarlamada Yeni Kavramlar

3. Hafta: Pazarlamada Yeni Kavramlar

4. Hafta: Pazarlamanın Yeri ve Önemi

5. Hafta: Tüketicinin Önemi

6. Hafta: Tüketicinin Önemi

7. Hafta: Ara Sınav

8. Hafta: Pazar Kavramı ve Pazar Bölümlendirme

9. Hafta: Pazarlama Çevresi

10. Hafta: Pazarlama Bilgi Sistemi

11. Hafta: Pazarlama Araştırması

12. Hafta: Pazarlama Planlaması

13. Hafta: Pazarlama Stratejileri

14. Hafta: Pazarlama Stratejileri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Pazarlamaya ilişkin kavram ve olguları tanımlayabilmeli ve sentezleyebilmelidir.
2. Temel pazarlama bileşenlerini analiz edebilmelidir.
3. Pazar çevresini analiz edebilmeli ve pazarlama yönetimi ve fırsatlarına ilişkin çıkarımlar yapabilmelidir.
4. Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini tanımlayabilmeli ve pazarlama programlarını oluşturabilmelidir.
5. Pazarlama alanındaki güncel gelişmeleri takip etmeli bu bilgileri yeni stratejiler oluşturmada kullanabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ? Principles of Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong
? Marketing, Jean Pierrre Helfer, Jacques Orsoni
? Le Marketing Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois, Alain Jolibert
? Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve pazarlama Tanımı
2 Pazarlamada Yeni Kavramlar
3 Pazarlamada Yeni Kavramlar
4 Pazarlamanın Yeri ve Önemii
5 Tüketicinin Önemi
6 Tüketicinin Önemi
7 Ara Sınav
8 Pazar Kavramı ve Pazar Bölümlendirme
9 Pazarlama Çevresi
10 Pazarlama Bilgi Sistemi
11 Pazarlama Araştırması
12 Pazarlama Planlaması
13 Pazarlama Stratejileri
14 Pazarlama Stratejileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir.
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 5 65
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 1 21 21
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top