Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Mikro Ekonomi(CNT342)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT342 Mikro Ekonomi 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Abdullah Çağrı TOLGA ctolga@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Endüstri mühendisliğinin tanımında yer alan ekonomi konusu her boyutuyla bilinmesi gereken bir konudur. Bu derste ekonominin kavramları piyasanın tüm taraflarıyla incelenecektir. Ekonomi basitçe tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin büyük toplamına atıfta bulunan bir soyutlamadır. Bizim ortak olarak ürettiğimiz ekonominin ürettiğidir, bizim ortak olarak tükettiğimiz ekonominin tükettiğidir. Bu kavramları öğrenmek planlama ve kısıtların belirlenmesi aşamasında çok yardımcı olacaktır.
Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Tüketici davranışını anlamak,
• Şirket davranışını anlamak,
• Değişik çeşitte piyasa yapılarını çözümlemek (monopol, oligopol ve rekabetçi piyasa),
• Ekonomi prensiplerinin bir dizi politika sorununa nasıl uygulanacağını anlamak.
İçerik 1. Hafta: Giriş: ekonomik organizasyonun temel sorunları, Modern ekonomide piyasalar ve hükümet,
2. Hafta: Arz ve talep,
3. Hafta: Tüketici davranışı,
4. Hafta: Bireysel talep ve piyasanın talebi,
5. Hafta: Tüketici davranışı ve belirsizlik,
6. Hafta: Üretim,
7. Hafta: Arasınav,
8. Hafta: Üretim maliyetleri,
9. Hafta: Kar enbüyükleme ve rekabetçi arz,
10. Hafta: Rekabetçi piyasalar analizi,
11. Hafta: Piyasanın gücü: Monopol ve monopson,
12. Hafta: Fiyatlandırma ve piyasanın gücü,
13. Hafta: Tekelci rekabet ve oligopol,
14. Hafta: Oyun teorisi ve rekabetçi stratejiler.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci;
1. Arz ve talep diyagramlarıyla tüketicinin fayda enbüyükleme problemini matematiksel ve grafiksel olarak çözer;
2. Tüketicinin değişen gelirinde ve ikame etkilerindeki kararını fiyat ve gelir değişimi etkisiyle çözümlerken belirsizlik durumunda tüketici davranışını da anlar,
3. Tüketicinin işgücü arz kararını anlarken üretici ve tüketici arasında oluşan artan değerleri hesaplar,
4. Mükemmel rekabetçi piyasada kısa vade ve uzun vadede şirketin davranışını çözümler,
5. Monopol ya da oligopol ortamında şirket davranışını çözümler ve üreticiyle tüketicinin artan değerinde gerçekleşen değişimi hesaplar.
Öğretim Yöntemleri Sunularla anlatım
Kaynaklar • Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L., Micro-économie, 2013, Paris.
• Pucci, M., Valentin, J., Microéconomie La concurrence parfaite, Presses Universitaires de France, 2009, Paris.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: ekonomik organizasyonun temel sorunları, Modern ekonomide piyasalar ve hükümet,
2 Arz ve talep,
3 Tüketici davranışı,
4 Bireysel talep ve piyasanın talebi,
5 Tüketici davranışı ve belirsizlik,
6 Üretim,
7 Üretim maliyetleri,
8 Kar enbüyükleme ve rekabetçi arz,
9 Rekabetçi piyasalar analizi,
10 Piyasanın gücü: Monopol ve monopson,
11 Fiyatlandırma ve piyasanın gücü,
12 Tekelci rekabet ve oligopol,
13 Oyun teorisi ve rekabetçi stratejiler,
14 Faktör girdi piyasalar.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 45
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 55
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 61
Toplam İş Yükü / 25 2,44
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top