İktisat Lisans Programı

Sanayi İktisadı(ECON401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON401 Sanayi İktisadı 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA goktunabilge@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri piyasalarda oluşabilecek farklı rekabet yapılarıyla tanıştırmak, piyasa yapısı ve stratejik davranış ilişkisini incelemektir.
İçerik Bu ders, mikroekonomi ve oyun teorisi yardımıyla piyasa yapılarının ve sanayi performasının analizini, homojen ve heterojen mal piyasalarında oluşabilecek tam rekabetçi olmayan geniş bir piyasa yapısı çeşidinin (monopol, Cournot, Bertrand, sıralı karar alma ve yer belirlemeye göre rekabet eden çeşitli oligopol türleri) analizinden başlayarak sunmaktadır. Ders giriş engelleri ve birleşmelerle tamamlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Piyasalara stratejik yaklaşım
Bireylerin davranışının analizi
Piyasa yapılarının teknik formülasyonu
Öğretim Yöntemleri Bu derste, piyasa yapıları stratejik davranışlar ekseninde öğretilir. Öyun teorisi temelli modeller yardımıyla öğrencinin formel olarak piyasa yapılarını derste kavraması ve ders dışında yapacağı uygulama alıştırmalarıyla bu yapıları benimsemesi öğretim yöntemi olarak kullanılmaktadır.
Kaynaklar Shy, Oz. Industrial Organization: Theory and Applications, The MIT Press, 1996
Greer, D. Industrial Organization and Public Policy, 3rd ed. MacMillan, 1992.
Motta, M. Competition Policy. Cambridge University Press, 2004. Pepall, L., Richards, D., and Norman, G. Industrial Organization.
Thomson South-Western, 1999.
Tirole, J. The Theory of Industrial Organization. MIT Press, 1988.
Waldman, D. & E. Jensen. Industrial Organization, 3rd edition. Pearson- Prentice Hall, 2007.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Teknoloji, maliyet fonksiyonu ve talep-Tam rekabet
2 Tekel: tekel ve refah, fiyat ayrımcılığı, kartel
3 Tekel ve dayanıklı mallar
4 Homojen mallar: eksik rekabet, Cournot ve Bertrand rekabeti, karşılaştırma, Stackelberg
5 Homojen mallar: ortak hareket
6 Heterojen mallar: iki heterojen mal durumu, tekelci rekabet
7 Heterojen mallar: Hotelling modeli
8 Konsantrasyon, birleşme ve birleşme türleri
9 Yatay birleşme ve dikey birleşme
10 Giriş engelleri: doğal giriş engelleri ve stratejik giriş engelleri
11 Bain hipotezi
12 Yarışabilir piyasalar
13 Uygulamalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 90
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. X
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 4 52
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top