İktisat Lisans Programı

Uluslararası İktisat(ECON317)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON317 Uluslararası İktisat 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası ticaret ve uluslararası parasal ilişkileri açıklayan temel teorilerin kavranmasını sağlamak ve güncel ekonomik sorunların anlaşılmasına ışık tutmak.
İçerik Uluslararası Ticaret Teorileri, Ticaret Politikaları ,Ticaret ve Ödemeler Dengesi, Yatırımlar Sermaye hareketleri. Ödemeler Dengesi ve parasal mekanizma, Döviz kuru Teorileri ve Uluslararası Para Sistemi
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu dersin sonunda,
Uluslararası ticaretin nedenlerini açıklayan teorileri kavrayabilir,
Ödemeler Bilançosu işlemlerinin kayıt esaslarını anlayabilir, uluslararası bilançoları karşılaştırabilir ve yorum yapabilir,
Açık-ekonomi makroiktisadı çerçevesinde uluslararası ekonominin sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini ve sonuçlarını kavrayabilir,
Bu sorunların temelindeki zayıfllıkların teorik baglantılarını kurabilir,
Uluslararası para sisteminin sorunlarını kavrayabilir ve tartışabilir.
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Ders dokumanı ve makale listesi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Dünya Ekonomisinin Genel Görünümü .
2 Ülkeler Neden Ticaret Yaparlar: Mukayeseli Üstünlükler- Ricardo Modeli
3 Ölçek ekonomileri ve Ticaret
4 Aksak Piyasalar ve Ticaret
5 Uluslarararası Ticarette Denge
6 Faktör Donanım Teorisi: Hecksher-Ohlin-Samuelson Model
7 Tarifeler ve Uluslarası Ticaret Teorisi: Ticarette Kısıtlamalar, Korumacı Politikalar
8 Çok Uluslu Şirketler ve Yeni Coğrafi İktisat
9 Ödemeler Dengesi ve Parasal Mekanizma
10 Açık Ekonomilerde Ulusal Bütce ve Ödemeler Dengesi
11 Döviz Kurları ve Uluslararası Parasal Denge
12 Uluslararası Sermaye Hareketleri
13 Uluslararası Faktörler Hareketleri
14 Uluslararası İşgücü Göçü ve Kalkınma Sorunları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 10 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 10 5
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 22 16
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 10 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 2 1 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 1 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 5,20
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top