İktisat Lisans Programı

Büyüme Teorileri(ECON303)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON303 Büyüme Teorileri 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sahir KARAKAYA skarakaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı This course aims to lecture principal growth models, and is an introduction to the methods for studying simple deterministic dynamical systems.
İçerik Introduction to keynesian and neoclassical growth theories.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- To learn necessary tools to study simple dynamical systems.
2- To make an analytical lecture.
3- To study principal growth models in a critical way in theoretical level.
4- To inquire practical validity of these models by testing them by the stylised facts of Kaldor.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Barro et Sala-i Martin, Economic Growth.
Lecaillon, Macro-dynamique : la croissance.
Chiang, Fundamental methods of mathematical economics.
Sydsaeter, Hammond, Essential mathematics for economic analysis.
Sydsaeter, Hammond, Mathematics for economic analysis.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Exponential and logarithmic functions. Optimal timing problems.
2 Discrete and continuous growth rate. Fundamental knowledge on simple difference equations and differential equations. Interst rate and optimal timing problems.
3 Harrod model for good market in discrete and continuous time. Existence, unicity and stability of equilibrium.
4 Harrod model for factors of production, and existence, unicity and stability of equilibrium.
5 Neoclassical production function. Concavity, homogeneity Inada conditions.
6 Neoclassical model. Simultaneous determination of quantities and prices. Existence of equilibrium growth rate. Existence, unicity and stability of equilibrium.
7 Comparative dynamics. Golden rule path.
8 Midterm exam.
9 Exogenous technical progress and its classifications.
10 Neoclassical model with technical progress. Existence of equilibrium growth rate. Existence, unicity and stability of equilibrium.
11 Comparative dynamics with technical progress. Stylised facts of Kaldor.
12 Absolute and relative convergence. Neoclassical model reconsidered.
13 The work of Mankiw, Romer, Weil. The critic of Paul Romer and others and the necessity of endogenous technical progress.
14 First generation endogenous technical progress models: learning by doing models.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 21 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 21 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 42 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 42 0
Ödevler 0 30 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 42 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 24
Toplam İş Yükü / 25 0,96
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top