İktisat Lisans Programı

Matematiksel İstatistik I(ECON207)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON207 Matematiksel İstatistik I 3 4 0 0 4 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Olasılık teorisine giriş niteliğindedir ve olasılık teorisinin temel kavramlarını vermeyi amaçlar.
İçerik Sayma teknikleri, şartlı olasılık, tek boyutlu ve çift boyutlu rassal değişkenler, rassal değişken fonksiyonları, beklenen değer ve varyans, Çebiçev eşitsizliği, büyük sayılar kanunu ve merkez değer teoremi.
Dersin Öğrenme Çıktıları Sayma tekniklerinden başlayarak, olasılığın temel varsayımlarının bilmek, rassal -tek veya iki boyutlu ve kesikli veya sürekli, bir değişkenin ya da rassal değişken fonksiyonlarının dağılım fonksiyonunu belirleyebilmek, beklenen değer ve varyansın özelliklerini bilmek ve değerlerini hesaplayabilmek.
Öğretim Yöntemleri Teorik dersler problem çözümlerinin yapıldığı uygulamalı ders saatleri ile desteklenir.
Kaynaklar Schay, G. (2007), Introduction to probability with statistical application.
Fouratié J. ve Laslier, J.F. (1987), Probabilités et statistiques.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Olasılık, göreceli ve nesnel olasılık kavramları
2 Nesnel olasılık hesabına giriş: İstatistiki deney kavramı ve olaylar
3 Sayma teknikleri, frekans ve frekansa bağlı olasılık kavramı
4 Şartlı olasılık, Bayes Teoremi
5 Tek boyutlu kesikli veya sürekli rassal değişkenler
6 Vize
7 Çift boyutlu kesikli veya sürekli rassal değişkenler
8 Marjinal ve şartlı olasılık dağılımları ve bağımsızlık
9 Kesikli rassal değişken fonksiyonları
10 Sürekli rassal değişken fonksiyonları
11 Beklenen değer ve varyans
12 Kesikli veya sürekli rassal değişken fonksiyonlarının beklenen değeri ve varyansı
13 Çebiçev eşitsizliği, büyük sayılar kanunu
14 Merkez değer teoremi ve uygulamarı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Olasılık, göreceli ve nesnel olasılık kavramları
2 Nesnel olasılık hesabına giriş: İstatistiki deney kavramı ve olaylar, küme teorisi (hatırlatma)
3 Sayma teknikleri, frekans ve frekansa bağlı olasılık kavramı
4 Şartlı olasılık, Bayes Teoremi
5 Tek boyutlu kesikli veya sürekli rassal değişkenler
6 Vize
7 Çift boyutlu kesikli veya sürekli rassal değişkenler
8 Şartlı olasılık ve bağımsızlık
9 Kesikli rassal değişken fonksiyonları
10 Sürekli rassal değişken fonksiyonları
11 Beklenen değer ve varyans
12 Kesikli veya sürekli rassal değişken fonksiyonlarının beklenen değeri ve varyansı
13 Çebiçev eşitsizliği, büyük sayılar kanunu, merkez değer teoremi
14 Tekrar, soru-cevap
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 56 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 28 28
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü / 25 5,92
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top