Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Ağ Laboratuvarı(INF470)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF470 Bilgisayar Ağ Laboratuvarı 7 2 0 2 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tankut ACARMAN tacarman@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 7.yarıyılda görülen INF423 dersinde öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi, yapılan alıştımalar ve simülasyonlar aracılığıyla bilgisayar ağlarının temel prensiplerinin öğrenilmesi
İçerik 1.hafta : Wireshark
2.hafta : Ethernet ve ARP
3.hafta : IP
4. hafta : ICMP
5.hafta : TCP
6.hafta : DNS
7.hafta : DHCP
8.hafta : Socket programlama
9.hafta : HTTP ve uygulamaları
10.hafta : PAket aktarımı ve tıkanıklık kontrolü
11.hafta : Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
12.hafta : Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
13.hafta : Simülasyon
14.hafta : Simülasyon
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgisayar ağlarının genel işleyişi ve yapısı
Kullanılan protokoller ve standartlar
Öğretim Yöntemleri Tartışma, anlatım, soru-cevap, problem, simülasyon, proje, laboratuvar deneyleri
Kaynaklar 1. James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring The Internet”, 2003, Addison Wesley, Pearson Education.
2. Russell Bradford, "The Art of Computer Networking", 2007, Prentice Hall, Pearson Education.
3. Andrew Tannenbaum, "Computer Networks," 1996, Prentice Hall, Inc.
4. D. Bertsekas and R. Gallager, "Data Networks," 2nd Ed., 1992, Prentice Hall, Inc.
5. T.S. Rappoport, "Wireless Communications," 1996, Prentice Hall, Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Wireshark
2 Ethernet ve ARP
3 IP
4 ICMP
5 TCP
6 DNS
7 DHCP
8 Socket programlama
9 HTTP ve uygulamaları
10 Paket aktarımı ve tıkanıklık kontrolü
11 Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
12 Ağ güvenliği : güvenlik seviyeleri
13 Simülasyon
14 Simülasyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 60 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 40 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 1 14
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top