Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Sayısal Analiz(INF325)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF325 Sayısal Analiz 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul ING207
Derse Kabul Koşulları ING207
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İsmail Burak PARLAK bparlak@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine zorunlu olarak sunulan bu ders ile öğrencilere sayısal problemlerine ait çözüm tekniklerinin tanıtımı yapılmaktadır. Böylece; öğrenciler, gerek iş hayatında gerek akademik kariyerleri sırasında karşılaşacakları problemlerin sayısal çözümüne yönelik temel bilgi ve beceriler kazanacaktır. Bu kapsamda, bu dersin amaçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Öğrencilere;
Sayısal analiz problemleri hakkında fikir vermek,
Sayısal analiz problemleri kapsam ve zorlukları hakkında genel bilgi sağlamak,
Sayısal analiz problemlerinin çözüm teknikleri hakkında temel bilgiler kazandırmak,
Karmaşık sayısal analiz çözme teknik ve dizgi işlemleri uygulayabilme becerisi edinmelerini sağlamaktır.
İçerik 1.hafta : Analize giriş

2. hafta : MATLAB ile programcılığa giriş

3. hafta : Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümü

4. hafta : İkiye bölme ve Newton Yöntemleri

5. hafta : Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü

6. hafta : LU ayrıştırma

7. hafta : Jacobi ve Gauss-Seidel Yinelemeli Yöntemleri

8. hafta : Eğri Uydurma ve enterpolasyon

9. hafta : En küçük kareler yöntemi

10. hafta : Ara Sınav

11. hafta : Sayısal türev alma

12. hafta : Taylor serisi açılımı

13. hafta : Sayısal integral alma

14. hafta : Yamuk yöntemi, Simpson yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci
ÖÇ 1: Sayısal analiz problemlerine genel bir bakış kazanmıştır
ÖÇ 2: Sayısal analiz problemlerinin çözümüne yönelik yaklaşımlar önerebilir
ÖÇ 3: Sayısal analiz alanından yeni yaklaşım ve kavramlarını sıralayabilir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Gilat, A. and Subramaniam,V.,2008, Numerical Methods for Engineers and Scientists: An introduction with applications using MATLAB
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Analize giriş
2 MATLAB ile programcılığa giriş
3 Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümü
4 İkiye bölme ve Newton Yöntemleri
5 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü
6 LU ayrıştırma
7 Jacobi ve Gauss-Seidel Yinelemeli Yöntemleri
8 Eğri Uydurma ve enterpolasyon
9 En küçük kareler yöntemi
10 Ara Sınav
11 Sayısal türev alma
12 Taylor serisi açılımı
13 Sayısal integral alma
14 Yamuk yöntemi, Simpson yöntemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 20
Proje 0 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 1 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 1 4 4
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top