İktisat Lisans Programı

Uluslararası Finans(ECON318)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON318 Uluslararası Finans 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste uluslararası finans teorisinin genel ilke ve kurallarının açıklanmasının yanısıra uygulamaya yönelik pratik çalışmalara da yer verilmektedir.
İçerik Lisans programı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler,
Uluslararası finansın temel teorilerini kavrayabilir,
Küresel finans sisteminin yapısını ve işleyişini anlayabilir,
Finansal riskleri tanıyabilir,
Örnek olay incelemeleri ile finansal araçların uygulamalarını görebilir.
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Dupuy.,M & all:; (2006) Finance internationale, Travaux Dirigés, Dunod.
Saunders A., (2007) Financial Institutions Management, McGraw-Hill.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş : Temel Finansal Matematik
2 Ödemeler Bilançosu
3 Kur Değişmelerinin Hacim ve Fiyat Etkileri
4 Döviz Piyasası
5 Türev Piyasalar
6 Döviz Kuru Teorileri
7 Risk Kavramı ve Tanımı : Kur riski, faiz riski, kredi riski
8 Döviz ve Faiz Gelecek İşlemleri ile Risk Yönetimi (Futures Contracts)
9 Döviz ve Faiz Opsiyonları ile Risk Yönetimi: Döviz ve Faiz Opsiyonlarını Fiyatlandırma
10 Yatırımın Beklenen Getirisi ve Riski:
11 Swap İşlemleri ile Risk Yönetimi:
12 Firmalar ve Dış Ticarette Ödeme Sistemleri
13 Firmalar ve Doğrudan Yatırım Kararları
14 Uluslararası Bankacılık
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 5
Sunum 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 5
Kısa Sınavlar 2 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 19 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 10 2 20
Sunum 5 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 2 1 2
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 2 1 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 5 5
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 25 4,80
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top