İktisat Lisans Programı

Mikroiktisat II(ECON202)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON202 Mikroiktisat II 4 5 0 0 5 8
Ön Koşul ECON201
Derse Kabul Koşulları ECON201
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mustafa ULUS mulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı tüketici ve üretici davranışlarını inceleyen teorilerin kavranmasıdır
İçerik Ders birinci dönemde işlenen konuların devamı niteliğinde olup, tüketici ve üretici davranışlarıyla ilgili orta düzey teorik çalışmaları inceler. Tüketici davranışıyla ilgili olarak faiz oranı ve risk ile tüketim arasındaki ilişkiyi inceler. Daha sonra, tekel ve duopol durumunda üretici davranışını ve üretim düzeyini açıklar. Son olarak üretici ve tüketici davranışlarını sentezleyen Walras tipi genel denge modelini inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersten başarılı olan öğrenci şu kazanımları edinmiş olacaktır:
faiz oranı hesaplamaları yapmak
zaman içinde faiz-tüketim ilişkisini kavramak
risk-tüketim ilşkisini kavramak ve sigorta talebini hesaplamak
başlıca eksik rekabet piyasa tiplerini tanıyabilmek
eksik rekabet durumunda üreticinin optimal davranışını belirlemek
Öğretim Yöntemleri 3 saatlik teorik seanslarda öğreten odaklı olarak konular işlenir. 2 saatlik uygumala seanslarında öğrenen odaklı olarak önceden dağıtılmış olan sorular cevaplanır ve alıştırmalar çözülür.
Kaynaklar Varian H. Introduction to Microeconomics
Picard P., Les éléments de Microéconomie
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tüketici davranışı üzerine önceki dönemin özeti
2 Tüketicinin zamanlar arası tercihi
3 faiz-tüketim ilişkisi, faizin gelir ve fiyat etkisi
4 risk ve tüketici tercihleri
5 sigorta talebi
6 optimal poliçe miktarı ve moral hazard
7 eksik rekabet piyasa tipleri
8 Özel tekel durumunda optimal üretim
9 Özel tekelin toplam refah kaybı, kamu tekeli, ayrımcı tekel
10 Duopol tipleri
11 Cournot tipi duopol durumunda üretim ve fiyat
12 Stackelberg tipi duopol durumunda üretim ve fiyat
13 Bertrand tipi duopol durumunda üretim ve fiyat
14 final öncesi revizyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 uygulama dersi yapılmaz
2 Tüketi-faiz ilişkisi üzerine sorular
3 2 periyodlu modelde tüketim ve faiz hesaplamaları
4 birinci vize
5 risk ve tüketici tercihleri üzerine sorular
6 optimal sigorta poliçe miktarı hesaplamaları
7 risk dağıtma yöntemleri üzerine örnekler
8 ikinci vize
9 özel tekel durumunda optimal üretim ve fiyat hesaplamaları
10 ayırımcı tekel durumunda üretim ve fiyat hesplama, kamu tekeli-özel tekel kıyaslaması
11 üçüncü vize
12 Cournot ve Stackelberg durumunda üretim ve fiyat
13 Bertrand'da üretim ve fiyat
14 final öncesi revizyon
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 7 21
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 136
Toplam İş Yükü / 25 5,44
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top